"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadis Derlemeleri- İlmin Fazileti ve Gerekliliği
#
Hadisler
40 Sonuç Bulundu.
1 Enes b. Mâlik Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: İlim talep etmek / öğrenmek her müslümana farzdır.”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #313
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
2  Ebû Mûsâ el-Eş’arî Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali, bir araziye düşen yağmur gibidir. (Bilindiği üzere ), Bazı araziler var, tabiatı güzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var münbit değildir, ot bitirmez, ...
RAVİ(LER): Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.), Hadis No: #315
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
3 Kays bin Kesir nakleder; “Bir gün Ebüdderdâ’ya Medine’den bir zât gelir. Kendisini ziyâret eder. Ebüdderdâ niçin geldiğini sorar. O da sizin Resûlullah’tan (s.a.v.) işittiğiniz hadîs-i şerîfleri rivâyet ettiğinizi duydum. Onun için geldim der. Ebüdderdâ ticâret için falan ge ...
RAVİ(LER): Kays bin Kesir , Hadis No: #316
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
4 Ebû Said el-Hudrî Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Birtakım insanlar, size ilim tahsil etmek için geleceklerdir. Onları gördüğünüzde: «ALLAH Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyyetine (hoş geldiniz) merhaba, merhaba!» deyin ve onları ikna edin." el-Hakem'e dedim ki: "İkna ed ...
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #317
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
5 Ebû Hureyre Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Ademoğlu ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz:   - Geride sadaka-i cariye (devamlı kazandıran bir eser, köprü, cami gibi hayır) bırakanın, - Hayırlı bir evlat(ruhu için dua edip hayır hasenat yapan bir evlat) bırakanın, - Geri ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #320
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
6 Said b. Cübeyr'den şöyle nakletti: "Ïbn-i Abbas'a dedim ki "Nevf el-Bekkali Hızır'a- arkadaşlık eden Musa'nın israiloğullarının peygamberi Hz. Musa olmadığını iddia ediyor" İbn-i Abbas dedi ki "Allah'ın düşmanı yalan söylüyor" Übey b. Ka'b Hz. Peygamberin -salât ve selâm üzerine olsun- şöyle d ...
RAVİ(LER): Said b. Cübeyr (r.a.), Hadis No: #325
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
7 Ukbe b. Amir Radıyallahu anh: Biz Suffe’de iken Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem çıktı ve şöyle dedi: “Kim, her gün sabah Buthan’a ya da Akik’e gitmeyi, oradan akrabalık bağını kesmeksizin ve günaha girmeden hörgüçlü iki büyük deve ile dönmeyi ister?” Dedik ki: “Ey Allah’ın Resûlu! ...
RAVİ(LER): Ukbe b. Âmir, Hadis No: #330
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
8 Hz. Câbir (radıyallahu anh) den rivayetle: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah’tan faydalı bir ilim isteyiniz. Faydasız ilimden de Allah’a sığınınız.” 
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #333
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
9 Âişe (ra) söyle anlatıyor: Rasûlullah (as) bir şey yapmış ve arkadaşlarına da onun yapılmasına da müsaade etmişti. Fakat bir topluluk Allah Rasûlü’nün müsaade ettiği bu işi yapmaktan takva adına kaçındı. Bunun üzerine Rasûlullah (as) bir hutbe irad ederek Allah’a hamd ettikten sonra söyle buyurdu: “Şu topluluğa da ...
RAVİ(LER): Hadis No: #336
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
10 Ebû Bürde babasından bana naklederek şöyle söyledi.» dedi. On­lara Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle dediğini anlattı: «Üç kimsenin mükâfatlan iki kattır: 1— Ehli kitaptan bir adam ki, kendi peygamberine îman eder de (ondan sonra) Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e îma ...
RAVİ(LER): Ebû Bürde, Hadis No: #329
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
11 Ebû Hüreyre Radıyallahu anh’den rivayet ile Peygamber s.a.v. şu şekilde dua ederdi: "Allah'ım, bana öğrettiğinden beni faydalandır. Ve fayda verecek şeyi bana öğret. Ve ilmimi arttır. Her hâl ü kârda Allah'a hamd olsun.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #339
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
12 Câbir b. Abdullah Radıyallahu anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. söyle buyurmuştur: “İlim iki kısımdır: “Dilde olan ilim ve kalpte olan ilim. Faydalı ilim, kalpte olan ilimdir. Dilde olan ilme gelince, o da Allah-u Teâlâ’nın ademoğluna karşı hüccetidir.” 
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #337
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Ebî Şeybe, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
13 İyaz b. Hımar’dan naklen rivayet etti ki: Resûlüllah s.a.v. bir gün hutbesinde şöyle buyurmuşlar: «Dikkat edin ki, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. (Buyurdu ki: Bir kula verdiğim her mal helâldir. Ben kullarımın hepsini müslüman olarak yarattım. Ama onlara şeytanlar gelerek kendilerini dinler ...
RAVİ(LER): İyâz b. Himâr , Hadis No: #338
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
14 Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v) dört şeyden Allah’a sığınırdı (bu dört sığınma şekli onun dualarındandı): “Allahım! Faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan, korkmayan (ürpermeyen) kalpten ve doymayan (aç gözlü) nefisten Sana sığınırım.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #340
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
15 İbn Abbâs Radıyallahu Anh’den rivayetle: Peygamber (s.a.v.) helaya girmişti. Ben de onun için abdest suyu koydum. He­ladan çıkınca: “Bunu kim koydu?” diye sordu. Orada bulunanlar: “Abdullah İbn Abbâs!” dediler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): “ALLAH’ın! Onu dinî konularda fakih/ince kavrayışlı kıl!” diye dua ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #324
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
16 Malik b. Huveyris (r.a.) şöyle anlattı: Yaşça birbirimize yakın gençler topluluğu olarak Allah Resulü´ne (a.s.) geldik. Yanında yirmi gece kaldık. Allah Resulü merhametli ve ince kalpli idi. Ailemizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı bizlere sordu. Biz de kendisine haber verdik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Ai ...
RAVİ(LER): Malik b. Huveyris (r.a.) , Hadis No: #327
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
17  Cübeyr İbnu Mut'im radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm Mina'da Hayf denilen dere kenarında ayağa kalkarak şunları söyledi: "Benim sözümü işitip aynen tebliğ edenin yüzünü (Kıyamet günü) Allah ak eylesin. Çünkü fıkıh (dolu hadisleri) yüklenen nice kimseler vardı ...
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #326
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
18 Abdullah b. Mes’ûd Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Ancak iki şeyde haset olur; Birine Allah bilgi (hikmet) vermiş, onunla hüküm verir ve başkalarına öğretir, birine de Allah'ın mal vermiş ve hak yolunda onu sarfetmesini sağlamıştır. Bu iki kişiye haset edilir. 
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) , Hadis No: #319
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
19 Ebû Hureyre Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Dünya melundur, içindekiler de melundur; ancak zikrullah ve zikrullaha yardımcı olanlarla, âlim veya müteallim hariç. 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #314
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
20 Hz. Muaviye Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Ben taksim ediciyim, esas veren Allah´tır. Bu ümmet Allah´ın emrini yerine getirmeye (Kıyamete kadar) devam edecektir. Allah´ın emri (Kıyamet) gelinceye kadar muhalifleri, ümmetime zarar veremiyecekler. 
RAVİ(LER): Hz. Muaviye (r.a), Hadis No: #318
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
21 Huzeyfe Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: İlmin fazileti, ibadetin faziletinden hayırlıdır. Dinimizin en hayırlı vazifesi veradır.
RAVİ(LER): Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh), Hadis No: #321
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Hâkim, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
22 Abdullah b. Amr Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: ALLAH, ilmi size verdikten sonra sizden çekip almaz. Fakat, alimleri almak suretiyle ilmi çekip alır. Geriye cahil insanlar kalır. Bunlardan fetva istenir onlar da kafalarına göre fetva verirler; hem kendileri sapar, hem de başkalarını saptırırlar. 
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #322
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
23 Ebû Kebşe Amr b. Sa’d el-Ensârî Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır, (bunların doğruluğu hususunda size) yemin ederim. Ayrıca bir de hadis söyleyeceğim, bunları iyi belleyin: Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, ALLAH onun izzetini (d&uu ...
RAVİ(LER): Ebû Kebşe Amr b. Sa’d el-Ensârî (r.a.), Hadis No: #323
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
24 Hârice bin Zeyd (r.a.) babası Zeyd bin Sâbit’ten şöyle rivâyet etmiştir “Resûlullah (s.a.v.) Medine-i Münevvere’ye teşrif buyurmuştu. Beni, Resûlullah’a götürdüler: Dediler ki “Yâ Resûlallah! Zeyd, Neccâroğullarından bir gençtir. Kur’ân-ı kerîmden on’dan fazla s&uci ...
RAVİ(LER): Hârice bin Zeyd (r.a.), Hadis No: #328
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
25 Âişe (R) şöyle demiştir: Rasûlullah zamanında güneş tu­tuldu. Rasûlullah insanlara namaz kıldırdı. Şöyle ki: Namaza durdu ve ayakta durmayı uzattı. Sonra rükû' yaptı; rukû'u da uzattı . Son­ra rukû'dan kalktı ve kıyamı yine uzattı ise de bu ikinci kıyamı, ev­velki kıyamdan az sürdü. Sonra yine rukû ...
RAVİ(LER): Hadis No: #331
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
26 Hz. Osman (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizin en hayırlınız Kur'ân'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir." 
RAVİ(LER): Osman (r.a.), Hadis No: #332
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
28/05/2014
İNCELE
27 Ebu Hureyre r.anh’den rivayetle;…Peygamber aleyhisselam buyurdu ki; “Bana (istediğinizi) sorun”. Bunun üzerine orada bulunanlar O'na sormaktan çekinip korktular. 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #334
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
28 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den rivayetle; Peygamber s.a.v. insanlar oturmuşken ona Cibril geldi ve;"Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): Âllah a, Allah'ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman" buyurdu. Bundan sonar "Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #335
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
29  Hz. Ömer; sayet Muaz benim hilafetim zamanında yaşamış olsaydı onu kendimden sonra halife tayin ederdim ve Rabbim bana onu niçin halife tayin ettiğimi sorduğunda da: "Ya Rabbi, senin Rasûlün'ü, Âlimler kıyamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atımı (veya bir taş atımı) onların önünde olacak" derken işittim, ...
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #341
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Nuaym, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
30 Abdullah b. Mes’ûd Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Her kimin başına bir keder ve üzüntü gelir de o: "Allahım! ben senin kulunum, kulun ve kulunun oğluyum. Alnım senin elindedir. Bendeki hükmün ve yargın kesindir, bendeki kaza ve kaderin âdilcedir. Allahım, senden kendini, isimlendirdiğin, veya kullarından ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) , Hadis No: #342
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
31 Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre, Peygam­ber s.a.v. şöyle buyurmuştur: "Kendisi ile Allah'ın rızası kazanılan bir ilmi, sırf dünya menfa­ati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennettin kokusunu bu­lamayacaktır." 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #343
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
32     Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur:             “Kim benim bu mescidime ancak bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelirse, o Allah yolunda cihad eden mücahidler derecesindedir. Kim de başka bir niyetle gelirse, o da başkasının malına bakan adam ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #344
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
33 Ebû Hüreyre Radıyallahu anh’den rivayet ile Peygamber s.a.v. buyurdular ki: Kim ki, kendisinden ilmî bir mesele sorulurda söylemeyip gizler se, Kıyamet günü Allah onu ateşten bir gem ile gemler.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #345
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
34 Osman b. Affan'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kim, Allah’tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığını bilerek ölürse, cennete girer.”
RAVİ(LER): Osman İbni Affân, Hadis No: #346
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
35 Ebû Zer Radıyallahu Anh’den rivayetle Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: 'Ey Ebû Zer! Gidip Allah'ın kitabından bir âyet öğrenmen, senin için yüz rekât namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin ilimden bir mesele öğrenmen bin rekât namaz kılmandan daha hayırlıdır.'
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #347
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
36   Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayetle, Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurdu: “Kim dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı müminden giderirse, Allah da kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir, kim zorda kalana kolaylık sağlarsa, Allah’da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar, kimbir müslümanın ayıbını örterse, Allah’ ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #348
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
37 Zeyd b. Erkam radıyallahu anh şöyle demiştir: Size ancak Rasûlullah (a.s.)'in söylediği gibi söylüyorum. O (şöyle dua ediyordu): Allah’ım, ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah’ım nefsime takva ver ve onu pak eyle Onu pak edecek yegâne Sen varsın. Onun, velisi ve mevlası s ...
RAVİ(LER): Zeyd b. Erkam (r.a.), Hadis No: #350
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
38 Ebû Berze Nazle b. Ubeyd el Eslemî radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Kıyamet gününde bir kula şu sorular sorulmadıkça yerinden kıpırdayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tüketti, öğrendiği bilgilerle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nerede harcadı vü ...
RAVİ(LER): Ebû Berze Nazle b. Ubeyd el Eslemî (r.a.), Hadis No: #351
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
39 Câbir b. Abdullah radıyallahu anh’den rivayetle Hz.Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: İlmi, âlimlerle yarışmak, cahillerle münakaşa edip susturmak ve insanlar yanında itibar kazanmak için öğrenmeyin. Kim bunun için yaparsa yeri ateştir. (Onun için cehennem vardır).
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #352
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
40 Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’den rivayetler Hz.Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Bu ilim, her haleften onlar gibi olanlara taşınır da onu, aşırıya kaçanların tahrifi, hükümleri iptal edenle­rin iddiası ve cahillerin tevilinden uzak tutarlar. 
RAVİ(LER): Ebu’d-Derdâ (r.a.), Hadis No: #353
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Oluş. Tarihi
29/05/2014
İNCELE
Geri Bildirim!