"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadis Derlemeleri- Susmanın Ve Konuşmanın Edepleri
#
Hadisler
36 Sonuç Bulundu.
1 Süleym Bin Cabir Radıyallahu anh’den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gelip dedim ki; “Bana Allah’ın beni faydalandıracağı bir hayrı öğret” buyurdu ki; “Kendi kovandan su isteyen birine su vermek bile olsa, iyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Kardeşini güler yüzle, güzel bir şekilde k ...
RAVİ(LER): Süleym Bin Cabir Radıyallahu anh, Hadis No: #392
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Kitabül Gıybet, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Bera Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize evlerinde oturan kızların bile işittiği bir hitapta bulundular. “Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler! Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını araştırmayın! Zira kim kardeşinin ayıplarını takip ederse, Allah onun ayıplarını takip eder. Allah kimin ayıplarını takip ederse, o kimse evi ...
RAVİ(LER): Bera (Bin Azib) Radıyallahu anh, Hadis No: #393
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), İbni Hibban, Kitabül Gıybet, Metalibul Aliye, Mecmauz Zevaid, Zübeydi İthaf, Iraki el-Muğni, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 İbni Abbas Radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kardeşinle çekişme ve ona şaka yapma. Ona bir söz verdiğinde sözünden dönme.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #382
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Buhari Edebül Müfred, Ebû Nuaym, Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kul, haklı olsa bile tartışmayı bırakmadıkça ve yalana düşmek korkusuyla çok konuşmayı bırakmadıkça imanın hakikatini kemale erdiremez.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #383
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbni Ebid Dünya Kitabul Vera, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 İbni Mes’ud Radıyallahu anh’den; Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem (üç defa tekrar ederek) buyurdu ki; “Dikkat edin! Lafını köşeletip lüzumsuz yere konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır.”
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #384
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel (Müsned), İbni Ebid Dünya Kitabul Vera, Gazali İhya , Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Ömer Bin el-Hattab Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim; “Ümmetimi için en çok korktuğum şey; dili âlim olan (ağzı iyi laf yapan) münafıklardır.”
RAVİ(LER): Ömer Bin el-Hattab Radıyallahu anh, Hadis No: #385
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), İbni Ebid Dünya Kitabul Vera, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Ömer Bin Sa’d, babasından bir hacetini istemek üzere gittiğinde, isteğini söylemeden önce bazı giriş konuşmalarında bulundu. Ona babası Sa’d Bin Ebi Vakkas Radıyallahu anh dedi ki; “İhtiyacına en uzak kaldığın gün artık bu gündür. Zira ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim; “İnsanlar & ...
RAVİ(LER): Sa’d Bin Ebi Vakkas Radıyallahu anh, Hadis No: #386
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbni Ebid Dünya Zemmul Gıybet, Hennad es Seri Zühd , Iraki Tahricül İhya, Zübeydi İthaf, Hâkim, Gazali İhya , Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Fatıma            Radıyallahu anha’dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Ümmetimin şerlileri bol nimetlerle gıdalanıp, çeşit çeşit yemekler yiyen, renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip bükerek (edebiyat parçalamak için) konuşanlardır.”
RAVİ(LER): Fatıma Radıyallahu anha, Hadis No: #387
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbni Ebid Dünya Zemmul Gıybet, Hennad es Seri Zühd , Ahmed b. Hanbel (Müsned), Iraki Tahricül İhya, Zübeydi İthaf, Hâkim, Gazali İhya , Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Aişe Radıyallahu anha’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Allah’ın en nefret ettiği kimseler husumette aşırı giden kimselerdir.”
RAVİ(LER): Hadis No: #388
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Kitabül Gıybet, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Humeydi Müsned, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 Enes İbni Malik Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “İsra gecesi, tırnakları ile yüzlerini tırmalayan bir kavme uğradım. Dedim ki;  “Ey Cibril! Bunlar kimlerdir?” Dedi ki; “Bunlar insanların gıybetini edenler ve onların gizli hallerini araştıranlardır.”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #391
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Kitabül Gıybet, Sünen-i Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel (Müsned), İbni Kesir Tefsiri, Zübeydi İthaf, Elbani Sahiha, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Cabir Radıyallahu anh’den; “Bir adam Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e “Hangi İslam en faziletlidir?” diye sordu.  Buyurdu ki; “Müslümanları,    elinden ve dilinden selamette kılanınki.”
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #372
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır konuşsun, ya da sussun.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #373
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 el-Hasen Radıyallahu anh’den; “Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu anlatıldı; “Konuşup ta sevap kazanan, veya susup ta selamette olan kula Allah Rahmet eylesin.”
RAVİ(LER): el-Hasen Radıyallahu anh, Hadis No: #374
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Iraki el-Muğni, Zübeydi İthaf, Keşful Hafa, Elbani Sahiha, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Rakab el-Mısrî Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Malının fazlasını infak edene ve sözün fazlasından kendisini tutana ne mutlu!”
RAVİ(LER): Rakab el-Mısrî Radıyallahu anh, Hadis No: #375
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbni Vehb Cami, Iraki el-Muğni, İbni Hacer el-İsabe, Keşful Hafa, Suyuti Camiul Kebir, Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 Süfyan Bin Abdullah Bin Rebia Radıyallahu anh'den; “ Dedim ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Bana senden sonra kimseye sormayacağım, İslam’ın emirlerinden bir şey haber ver!” Buyurdu ki; “Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” Dedim ki; “En çok neyi sakınayım?” Bunun üzerine eliyle dilini işaret e ...
RAVİ(LER): Süfyan Bin Abdullah Bin Rebia (r.a.), Hadis No: #354
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
04/06/2014
İNCELE
16 Ukbe Bin Amir Radıyallahu anh’den; “Dedim ki “Ey Allah’ın Rasulü! Kurtuluşu nasıl elde ederiz?” “Diline sahip ol, evin sana geniş gelsin (evinde otur) ve bir de hataların için ağla buyurdu
RAVİ(LER): Ukbe Bin Amir Radıyallahu anh, Hadis No: #355
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
17 Sehl Bin Sad es-Saidî Radıyallahu anh’den; Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki; “Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini (onları günaha bulaştırmayacağını) garanti ederse, bende ona cennete gireceğine kefil olurum"
RAVİ(LER): Sehl ibni Sa’d (r.a.), Hadis No: #356
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Hâkim, Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
18 Muaz Bin Cebel Radıyallahu anh’den; “Dedim ki Ey Allah’ın Rasulü! Söylediğimiz şeylerden mesul tutulacak mıyız?”  Buyurdu ki; “Anan seni düşüreydi ey Muaz! İnsanlar cehenneme burunları üzere ancak dillerinden çıkanlar sebebi ile yuvarlanmıyorlar mı?
RAVİ(LER): Muaz Bin Cebel Radıyallahu anh, Hadis No: #358
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
19 Süfyan Bin Abdullah es-Sekafi Radıyallahu anh'den; “Dedim ki; “Ey Allah’ın Rasulü!, bana (İslam’ın emirlerinden) tutunacağım bir şey söyle!” Buyurdu ki; “Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” Dedim ki; “Ey Allah'ın Rasulü! Benim hakkında en çok korktuğun şey nedir?" Bunun üz ...
RAVİ(LER): Süfyan Bin Abdullah es-Sekafi Radıyallahu anh, Hadis No: #359
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Hâkim, İbni Hibnan, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
20 Muaz r.a.'den; "Dedim ki; "Ey Allah'ın Rasulü! En faziletli amel hangisidir?" bunun üzerine Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem dilini çıkardı ve parmağını üzerine koydu."
RAVİ(LER): Muaz (r.a), Hadis No: #360
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Iraki el-Muğni, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
21 Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Susan kurtulur”
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #362
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, İbni Hacer Fethul Bari, Dârimî, Ahmed b. Hanbel (Müsned), İbni Vehb Cami, Münziri Tergib, Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
22 Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor; “Ademoğlu sabahladığı zaman, bütün organları dile isyan ederek derler ki; “Bizlerin hakkımızda Allah’tan kork! Şüphesiz sen doğru olursan bizler de doğru oluruz ve sen eğri olursan bizlerde eğri oluruz.”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #363
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbni Ebid Dünya Kitabul Vera, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Zübeydi İthaf, Iraki el-Muğni, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
23 Muhammed bin Yezid Bin Huneys şöyle demiştir; “Ziyaret etmek için Süfyan es-Sevri Radıyallahu anh’ın yanına girdiğimizde, Said Bin Hassan da içeri girdi. Süfyan ona dedi ki; “Bana Ümmü Salih - Safiye Binti Şeybe’den, - O da Ümmü Habibe Radıyallahu anha’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ...
RAVİ(LER): Muhammed bin Yezid Bin Huneys, Hadis No: #364
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
24 Şakik Bin Seleme’ den; “Abdullah Bin Mes’ud Radıyallahu anh Safa’da telbiye getiriyor, bir yandan da şöyle diyordu; “Ey dil! Ya hayır konuş kazançlı çık veya pişman olmadan önce (susup) dinle ve selamette ol.” Dediler ki; “Ey Abdurrahman’ın babası! Bu senin söylediğin bir şey mi, yoksa işittiğin bir sö ...
RAVİ(LER): Şakik Bin Seleme, Hadis No: #365
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Gazali İhya , Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, İbn Asakir, Elbani Sahiha, Münziri Tergib, Keşful Hafa, Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
25 Zeyd Bin Eslem, babasından naklediyor; “Ebu Bekr es-Sıddık Radıyallahu anh dilini tuttu ve dedi ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa, o cennete girmiştir.”
RAVİ(LER): Zeyd Bin Eslem, Hadis No: #366
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Hâkim, Metalibul Aliye, Zübeydi İthaf, Mecmauz Zevaid, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
26 İbni Ömer Radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim dilini (insanların malından ve namusundan) men ederse, Allah Azze ve Celle onun ayıplarını örter. Kim kızgınlığına hâkim olursa, Allah Azze ve Celle onu azabından korur. Kim de Allah’a mazeretini arz ederse, Allah Azze ve Celle özrünü kabul ede ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #367
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
27 Muaz Bin Cebel r.a. dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü! Bana tavsiyede bulun” Buyurdu ki;“Allah’a O’nu görür gibi ibadette bulun. Kendini ölülerden say. Dilersen sana, kendisiyle bunlara sahip olabileceğin şeyi göstereyim.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle dilini gösterdi ve buyurdu ki; “İşte ...
RAVİ(LER): Muaz b. Cebel , Hadis No: #368
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), Ebû Nuaym, Münziri Tergib, Suyuti Camiul Kebir, Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Elbani Sahihul Cami, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
28 Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma‘dan Rasulullah  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim; “Müslim;   Müslümanların    elinden        ve      dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir; Rabbinin hoşlanmadığı şeylerden uzaklaşan kimsedir.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #369
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
29 Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kim helal kazanır, sünnet ile amel eder ve insanları kendisinin kötülüklerinden güvende kılarsa, cennete girer.”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #370
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Hâkim, Münziri Tergib, İbnül Cevzi İlelül Mütenahiye, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
30 Safvan Bin Suleym Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Dikkat edin! İbadetlerin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? Susmak ve güzel ahlaktır.”
RAVİ(LER): Safvan Bin Suleym Radıyallahu anh, Hadis No: #371
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Suyuti Hüsnüs Semt, Dürrül Mensur, Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
31 Kab Bin Ucre Radıyallahu anh’den “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kab’ı göremeyince onu sordu. “Hasta” dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti. Onun yanına girince buyurdu ki; “Ey Ka’b seni müjdelerim! Bunun üzerine Ka’bın annesi; “Senin için cennet hayırlı olsu ...
RAVİ(LER): Kab Bin Ucre (r.a.), Hadis No: #381
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Abdurrezzak, Hatib Tarih, Gazali İhya , Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
32 Mutarrif Bin Abdullah, babasından naklediyor; “Amir oğullarından bir kaç kişi ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına geldik. Bunlar; “Sen bizim babamızsın, Sen bizim seyyidimiz (efendimiz)sin, sen bizim en faziletlimizsin, sen bizim en büyüğümüzsün, sen parlak kasesin, sen şöylesin, sen böylesin demeye başladılar. ...
RAVİ(LER): Mutarrif Bin Abdullah, Hadis No: #380
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari Edebül Müfred, Sünen-i Ebu Davud, İbni Hibban, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Nesai Amelül Yevm, Iraki el-Muğni, Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
33 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;  “Muhakkak kişi, mecliste bulunanları bir söz söyler de, bu sebeple Süreyya yıldızından daha uzağa düşer.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #379
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, İbnül Mübarek, Ebû Nuaym, Sünen-i Ebu Davud, Dârimî, Hâkim, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
34 Bilal Bin Haris el-Müzeni Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Kişi ucunun nereye vardığını bilmediği, Allah’ın razı olacağı bir söz söyler de, bu sebeple Allah ona, kendisiyle karşılaşacağı güne kadar rızasını yazar. Yine kişi, ucunun nereye vardığını bilmeden, Allah’ın gazabını icap ettiren bir s&oum ...
RAVİ(LER): Bilal Bin Haris el-Müzeni Radıyallahu anh, Hadis No: #378
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Humeydi Müsned, İbni Vehb Cami, Hâkim, Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
35 Ebu Zer Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;  “İnsanların kötülüklerinden vazgeç bu senin kendin için verdiğin bir sadakadır.”
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #377
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Zübeydi İthaf, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
36 Bera (Bin Azib) Radıyallahu anh; “Bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip dedi ki; “Bana beni cennete sokacak ameli göster” buyurdu ki; “Açı doyur, susuzlara su ver, iyiliği emret kötülüğe mani ol. Bunlara güç yetiremezsen hayırsız sözlerden dilini çek.”
RAVİ(LER): Bera (Bin Azib) Radıyallahu anh, Hadis No: #376
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Gazali İhya , Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!