"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Ana Sayfa   >   Hadisler   >   Hadis Derlemeleri   >   İman
Hadis Derlemeleri- İman
#
Hadisler
16 Sonuç Bulundu.
1 Ebu Hureyre (r)'den rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s) şöyle buyurmaktadır: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil anlamda iman etmiş olmazsınız. Size bir şey göstereyim mi onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayın.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #402
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Temîm ed-Dârî (r)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (s): “Din nasihattir” buyurdular. Ona: “Kimin için nasihattir?” diye sorduk. O da: “Allah'a, kitabına, rasûlüne, müslümanların imamlarına ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
RAVİ(LER): Temîm ed-Dârî, Hadis No: #403
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Abdullah b. Mes'ûd (r)'den naklen Peygamber (s): "Kalbinde zerre miktarı kibir olan kimse cennete giremez" buyurdular.
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes'ûd (ra), Hadis No: #404
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Abdullah b. Amr (r)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (s) şöyle buyurmuştur: “Dört özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık olur. Kimde bu dört özellikten bir tanesi bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklık özelliğinden bir özellik bulunur: Kendisine güvenildiğinde hıyanetlik yapar. Konuştuğund ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #405
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Abdullah b. Mes’ûd (r)'den naklen Rasûlüllah (s): “Kim, Allah’a bir şeyi ortak koşarken ölürse, cehenneme girer,” buyurdular. Ben de: “Kim, Allah’a bir şeyi ortak koşmazken ölürse cennete girer” dedim.
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes'ûd (ra), Hadis No: #406
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Abdullah b. Mes'ud (r)'den rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s) şöyle buyurmaktadır: “Müslümana sövmek fasıklıktır, onunla çarpışmak ise küfürdür."
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes'ûd (ra), Hadis No: #407
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Ebu Hureyre (r)'den Hz. Peygamber'in (s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:  “Yedi helâk edici şeyden kaçınınız!” Oradakiler: “Ey Allah’ın Rasûlü, bunlar nelerdir?” diye sorduklarında: “Allah’a ortak koşmak, sihirle uğraşmak, ölümü hak eden hariç Allah’ın yasaklamış olduğu cana kıymak, faiz ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #408
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Ebu Hureyre (r)'den naklen Rasûlüllah (s): "Kim, bize silah çekerse biz­den değildir. Kim de bizi aldatırsa bizden değildir" buyurmuştur.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #409
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Abbâs b. Abdülmuttalib (r) Rasûlüllah (s)'i şöyle buyururken işitmiştir: "İmanın tadını, Rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olan kimse tatmıştır."
RAVİ(LER): Abbâs b. Abdülmuttalib (r.a.), Hadis No: #394
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 İbn Ömer (r) Rasûlüllah (s)'in: “İslam beş temel üzerine kurulmuştur:  Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır” buyurduğunu söylemiştir.
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #395
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Abdullah b. Amr (r)'den naklen Peygamber (s): “Müslüman, müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir, muhacir de Allah’ın yasakladığı şeyleri bırakan kimsedir” buyurmuştur.
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #396
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Abdullah b. Amr (r)'ın anlattığına göre: “Bir adam Rasûlüllah (s)'e İslam'ın hangi davranışı daha hayırlıdır?” diye sormuş. O da: “Yemek yedirmen, tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir,” buyurmuştur.
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #397
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Muâz b. Cebel (r)'den: “Hz. Peygamber’in (s) terkisinde Ufeyr denilen bir merkebin üzerinde idim, bana: “Ey Muâz, Allah’ın kulları üzerindeki hakkı ile kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” buyurdu. Ben de: “Allah ve Rasûlü daha iyi bilir,” dedim. “Şüphesiz, Allah’ın kullar ...
RAVİ(LER): Muaz Bin Cebel Radıyallahu anh, Hadis No: #398
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Ebu Hureyre (r)’den naklen Peygamber (s): “İman altmış küsur şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir” buyurmuştur.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #399
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 İmran b. Husayn (r)'in rivayet ettiğine göre Peygamber (s): “Hayâ ancak iyilik getirir” buyurmuştur.
RAVİ(LER): İmran b. Husayn (ra), Hadis No: #400
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
16 Ebu Hureyre (r)'den naklen Rasûlüllah (s) şöyle buyurmuştur: “Kim, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Kim, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim de Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin yahut sussun.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #401
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!