"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Hadis Derlemeleri- Namaz Ve Kur'ân
#
Hadisler
15 Sonuç Bulundu.
1 Osman ibn Affan’ın rivayetine göre Allah Rasûlü (S) şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız, Kur’anı öğrenen ve öğretenlerdir. /Kur’an eğitim ve öğretimi ile meşgul olanlardır.
RAVİ(LER): Osman İbni Affân, Hadis No: #422
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Âişe Annemiz anlatıyor: Rasûlüllah (S) şöyle buyurmuştur: Doğru, düzgün bir şekilde Kur’anı okuyan kimseler, sadık ve şerefli meleklerle beraberdir./onların derecesinde sevaba nail olurlar. Kendisine zor gelerek Kur’an okuyan kimseye ise Allah Teâlâ iki ecir verecektir.
RAVİ(LER): Hadis No: #423
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Abdullah ibn Mes’ûd’u şöyle söylerken duydum: Rasûlüllah (S) şöyle buyurmuştur: Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa kendisine on katiyle sevab verilecektir. Bakın, elif-lâm-mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm bir harftir.
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #424
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Abdullah ibn Ömer’in anlattığına göre Allah’ın Rasûlü (S) şöyle buyurmuştur: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #412
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Osman ibn Affan’ın rivayetine göre Rasûlüllah (S) şöyle buyurmuştur: Kim yatsı namazını camide cemaatle kılarsa o gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de yatsı ve sabah namazlarında cemaate giderse bütün geceyi ihya etmiş olur. 
RAVİ(LER): Osman İbni Affân, Hadis No: #413
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Nûman ibn Beşîr anlatıyor: Rasûlüllah (S) saflarımızı düzeltirdi. Bir gün, cemaatin önüne geçti. Bir kişinin göğsünün öne çıktığını görünce şöyle buyurdu: Dikkatli olun, ya saflarınızı düzgün tutarsınız, yahut da Allah Teâlâ yüzlerinizi/niyetlerinizi,/ amaçlarınızı ayrılığa ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #414
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Peygamberimiz’in sa şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Safları düzgün tutmak, namazın kemalindendir.(Namazın bütünlüğünü tamamlayan parçalardandır.)
RAVİ(LER): Hadis No: #415
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Âişe Annemiz anlatıyor: Rasûlüllah (S) Şöyle buyurmuştur: Büluğ çağına erişmiş kızlar/hanımlar başörtülü olarak namaz kılarlar/Başörtüsü ile kıldıkları namazlar kabul edilir.  
RAVİ(LER): Hadis No: #416
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, İbn Hanbel, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Hz. Câbir’ in naklettiğine göre Peygamberimize (S) hangi namaz daha faziletlidir diye sorulunca: Kıraatı uzun olan namazdır. buyurdu.
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #417
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 Muğîre ibn Şu’be anlatıyor: Rasûlüllah (S) ayakları şişinceye kadar namaz kılmıştı. Kendisine, geçmiş günahlarınız afvedildiği halde, niçin kendinizi bu kadar zora sokuyorsunuz, diye sorulunca şu cevabı verdi: Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?
RAVİ(LER): Muğire ibni Şu’be (r.a.)​, Hadis No: #418
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Ebû Katade’nin rivayetine göre Rasûlüllah (S) şöyle buyurmuştur: Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın.
RAVİ(LER): Ebû Katade (r.a.), Hadis No: #419
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Abullah ibn Ömer’den nakledildiğine göre Peygamberimiz (S) şöyle buyurdu: İkindi namazının farzından önce dört rekat namaz kılan kişiye Allah rahmetiyle muamele buyursun.
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #420
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Rasûlüllah’ın azatlısı Sevban anlatıyor: Allah Rasûlü (S) namazını bitirdiği zaman üç kere (Estağfirullah: Allah’tan bağışlanmayı dilerim.) der sonra da (Allahumme ente’s-selamu ve minkes-selâm, tebarekte yâ zel celâli vel ikrâm: Allahım! Sen selâmsın/Her türlü noksanlıklardan salim olan, selamet ve esenlik ...
RAVİ(LER): Sevbân (r.a.), Hadis No: #421
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Nesâî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Ebû Hureyre, Rasûlüllah (S) Efendimizin şöyle buyurduğunu söylemektedir: Ne dersiniz, birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve o kişi orada günde beş kere yıkansa, üzerinde kir-pas bir şey kalır mı? Sahabe-i kiram cevap verdiler: Hayır o kişide kirden-pisten eser kalmaz. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: İşte bu, beş vakit namazın ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #410
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 Hureys ibn Kabîsa anlatıyor: Medine’ye geldim ve şöyle dua ettim: Ey Allahım, bana salih bir yol arkadaşı/dost bulmamı kolaylaştır. Sonra Ebû Hureyre’nin yanına oturdum ve ona duamı hatırlatarak dedim ki: Bana Rasûlüllah (S) den duyduğun bir sözü naklet. İnşaallah, Rabbim beni o sözden istifade ettirir. Bunun üzerine Ebû Hureyre ş&o ...
RAVİ(LER): Hureys ibn Kabîsa (r.a), Hadis No: #411
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!