"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadis Derlemeleri- İlim Ve Kur'ân
#
Hadisler
15 Sonuç Bulundu.
1 Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur:             “Kim Kur’ân’dan okumayı âdet haline getirdiği hizbini veya onun bir kısmını okumadan uyur, sonra da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa, bu kişiye onu geceleyin okum ...
RAVİ(LER): Ömer Bin el-Hattab Radıyallahu anh, Hadis No: #433
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ebû Dâvud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Abdullah b. Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuşur: “Kim Allah’tan başka bir maksat için ilim öğrenir veya ilmi Allah’tan başka bir maksatla isterse, o kişi cehennemdeki yerine hazırlansın”. 
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #432
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Ebû Sa’lebe el-Huşenî (r.a.)’den rivayet edildiğine gore Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur:             “Allah birtakım farzların îfa edilmesini emretmiştir, onları ihmal etmeyin. Birtakım hadler (hükümler) koymuştur, onları çiğnemeyin. Birtakım şeyleri haram kılmıştır, onlara el u ...
RAVİ(LER): Ebû Sa’lebe el- Huşeni, Hadis No: #434
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Darakutni, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine gore Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: “Sadakanın en faziletlisi, müslümanın ilim öğrenip de onu bir başka müslüman kardeşine öğretmesidir”. 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #435
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Addurrahman b. Şibl el-Ensârî (r.a.) diyor ki: Ben Rasûlullah (s.a.) şöyle darken işittim:             “Kur’ân’ı okuyun, fakat (lafız ve mânâda) haddi aşmayın. Onunla amelden uzaklaşmayın. Onun menfaat vasıtası olarak kullanmayın ve onunla servetinizi çoğaltmayın”.
RAVİ(LER): Addurrahman b. Şibl el-Ensârî (r.a.), Hadis No: #436
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Ebu’d-Derdâ (r.a.) diyor ki: Ben Rasûlullah (s) şöyle darken işitim:             “Kim ilim elde tmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrencisinin razı olması için kanatlarını indirirler. Âlimin bağışlanması için, göktekiler v ...
RAVİ(LER): Ebu’d-Derdâ (r.a.), Hadis No: #437
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 İbn Mesud (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur:             “İki kişiden başkasına ıpta edilmez: Allah’ın mal verip de o malı hak yolunda sarfeden kimse ile Allah’ın kendisine ikmet (ilim) verip de o ilme gore hokum veren ve onu başkaarına öğreten imse”. 
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #438
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Muâz b. Cebel (r.a.)’in arkadaşlarından rivayet edildiğine göre, Rasûlllah (s) Muâz’ı görevli olarak Yemen’e gönderdiğinde şöyle buyurdu:             “Ey Muâz, önüne bir dâva geldiğinde nasıl hüküm verirsin?”. Muâz ‘Allah’ın ki ...
RAVİ(LER): Muaz Bin Cebel Radıyallahu anh, Hadis No: #439
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: “İlmin kaldırılıp yerine cehaletin gelmesi, işçi ve zinanın yaygınlaşması, kıyâmet alâmetlerindendir”. 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #425
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 Hasan (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: “Kime ölüm, İslâm’ı ihyâ etmek amacıyla ilim öğrenirken gelirse, cennette o kişiyle peygamberler arasında bir tek derece vardır”.
RAVİ(LER): Hasan (r.a.), Hadis No: #426
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 İbn Abbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre , Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: “Kalbinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan kişi, harap bir ev gibidir”.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #427
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Enes b. Mâlik (r.a.) diyor ki: Rasûlullâh (s) bana: “Yavrucuğum, kalbinde hiçbir kimseye karşı bir aldatma niyeti taşımadan sabahı ve akşamı edebilirsen, bunu yap!” dedi, sonra da şöyle buyurdu: “Yavrucuğum, bu şekilde akşamlayıp sabahlamak, benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi ihyâ ederse, beni sevmiş demektir. Kim de beni sever ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #428
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Abdullah b. Amr (r.a.) şöyle demiştir: Rasûlllâh (s)’ın şöyle buyurduğunu işittim:             “Allah kullarından ilmi bir çırpıda söküp almaz. Fakat onu, âlim insanların vefatıyla alır. Nihayet hiçbir âlim bırakmayınca, insanlar kendilerine bir kısım câhil başlar bulu ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #429
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Zeyd b. Sâbit (r.a.) diyor ki: Ben Rasûlullah (s) şöyle buyururken işttim:             “Bizden bir hadis duyduktan sonra onu başkasına tebliğ etmek için öğrenip ezberleyen kişinin Allah yüzünü ağartsın. Zira kendisinden dîni daha iyi anlayan kimseye ulaştıran nice fıkıh (dînî ...
RAVİ(LER): Zeyd b. Sâbit (r.a.) , Hadis No: #430
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 Enes b. Malik (r.a.)’ten rivayet edildiğine öre Rasûlullah (s) şöyle buyurmştur:          “İlim öğrenmek her müslümana farzdır”. 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #431
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!