"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadis Derlemeleri- Sevgi Ve Kardeşlik
#
Hadisler
23 Sonuç Bulundu.
1 “Ben de bir insanım. Sizler  bana çeşitli davalar getiriyorsunuz. Bazen biriniz delilini diğerinden daha güzel sunabilir. Ben de dinlediğim sözlere binaen onun lehine karar veririm. O halde, kardeşinin hakkından bir şey için kimin lehine karar verirsem, sakın ha ondan hiçbir şey almasın. Zira bu durumda ben onun için ateşten bir parça veriyor ...
RAVİ(LER): Ümmü Seleme (r.anha), Hadis No: #446
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Muvatta, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 “Mümin, ülfet edilen karakterde olur. Başkasıyla ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet kurulamayan kişide hayır yoktur”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #462
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müsned, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 “İnsanlarla birlikte yaşayıp onlardan gelen sıkıntılara katlanan müminin ecri, onlardan ayrı yaşayıp sıkıntılarına katlanmayanın ecrinden daha büyüktür”
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #461
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Müsned, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 “Rasûlüllah, sahabeye ‘müflisin kim olduğunu bilir misiniz’ diye sorduğunda, ‘bize göre müflis, parası ve malı olmayan kişi demektir’ cevabını verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Benim ümmetimin müflisi, kıyamet gününde şu kadar namaz, oruç, zekât ile gelecek. Ancak buna s&oum ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #460
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 “Hangi insan daha faziletlidir’ sorusuna Hz. Peygamber şu cevabı vermiştir: ‘Mahmûmu’l-kalb, sadûku’l-lisân olan her insan faziletlidir’. Sahabe: ‘Sadûku’l-lisânı biliyoruz ( o doğru sözlü demektir), acaba mahmûmü’l-kalb kimdir’ diye sorduğunda Rasûlüllah şöyle buyurmuştur ...
RAVİ(LER): Abdullah İbni Amr İbni Âs , Hadis No: #459
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 “Kimin üzerinde kardeşinin bir hakkı varsa, kardeşi için kendi iyiliklerinden alınmadan önce o haktan kurtulmaya çalışsın. Zira orada (ahirette) ne dinar, ne de dirhem olacaktır. Eğer iyilikleri yoksa, kardeşinin kötülüklerinden alınarak ona yüklenecektir” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #458
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 “Size çok (nafile) namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli bir işi bildireyim mi?’ diye sorup sahabeden ‘evet, bildir’ cevabı alınca Rasûlüllah şöyle buyurmuştur: ‘İki kişinin arasını düzeltmek. İki kişinin arasının bozukluğu ise, (kişinin dininin) kökünü kazıyıcıdır” 
RAVİ(LER): Ebu’d-Derdâ (r.a.), Hadis No: #457
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müsned, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 “Allah Teâlâ kıyamet gününde şöyle buyuracak: Celalim için birbirini sevenler nerede? Kendi gölgemden başka bir gölgenin bulunmadığı gün olan bu günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #456
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Muvatta, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kâmil iman sahibi olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi söyleyeyim mi: Aranızda selamı yayın” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #455
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 “Haramlardan sakın ki, insanların en âbidi olasın. Allah’ın senin için taksimine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşuna iyilik yap ki, iyi bir mümin olasın. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki, iyi bir müslüman olasın. Aşırı gülme, zira aşırı gülmek kalbi öldürür” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #454
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Kimde şu üç haslet varsa, o kişi imanın tadını duyar: Allah ve Rasûlü’nün kendisine her şeyden daha sevimli gelmesi, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmesi ve ateşe atılmayı istememesi derecesinde tekrar inkâra dönmeyi istememesi 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #453
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 “Kim bir mümini bir münafıktan korursa, (ravinin zannına göre Rasûlüllah devamında şöyle demiştir): Allah kıyamet gününde onun etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de, kötüleme kastıyla bir müslümana herhangi bir suçlamada bulunursa, söylediği şeyin mesuliyetinden kurtulana kadar Allah onu ceh ...
RAVİ(LER): Muâz b. Enes (r.a.), Hadis No: #452
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 “Birbirinize haset etmeyin. Alış-verişte fiyat kızıştırmayın. Birbirinize düşmanlık beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin alış-verişini bozmayın. Ey Allah’ın kulları kardeşler olun. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu hakir görmez. Göğsüne işaret ederek üç defa: Takva işte ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #442
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 “Cennetin kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır, (ameller de bu günlerde arz edilir). Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayan bütün kullar bağışlanır. Sadece kendisi ile kardeşi arasında düşmanlık bulunanlar hariç. Onlar için üç defa şöyle denir: Barışıncaya kadar bu ikisini bekletin”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #443
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 “Hz. Peygamber, şehirlinin köylü adına satış yapmasını, pazarlıkta fiyat kızıştırmayı, önceki evlilik teklifine cevap alınmadan evlilik teklifi yapılmasını, pazarlık üzerine pazarlık  yapılmasını yasakladı ve ‘bir kadın da, kardeşinin kabındaki / tabağındaki şeyi boşaltmak için (yani yerine kendisi geçmek için) onun boşanmasını istemesin&rs ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #444
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
16 “Müslüman kişinin, kardeşi için gıyabında yaptığı dua kabul edilir. Dua edenin başının yanında görevli bir melek bulunur. O, kardeşi için hayır dua ettikçe bu görevli melek onun duasına: ‘Âmîn, sana da bir benzeri olsun’ diye karşılık verir”
RAVİ(LER): Ebu’d-Derdâ (r.a.), Hadis No: #445
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
17 “Kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. Marufu emretmen, münkeri yasaklaman (senin için) bir sadakadır. Bir yerde kaybolana yol göstermen senin için bir sadakadır. Gözü iyi görmeyen için görmen (ona yardımcı olman) senin için bir sadakadır. Yoldan taşı, dikeni ve kemiği kaldırman senin i&cced ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #447
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
18 “Müslümanın müslüman üzerinde altı önemli hakkı vardır: Karşılaştığında ona selam verir. Hapşırdığında teşmîtte bulunur (yerhamüke Allah şeklinde dua eder). Hastalandığında ziyaret eder. Davet ettiğinde davetine icabet eder. Vefat ettiğinde hizmetlerine katılır. Kendisi için istediğini onun için de ister ve yokluğunda iyiliğine hareket e ...
RAVİ(LER): Hz. Ali (r.a.), Hadis No: #448
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müsned, Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
19 “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #449
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
20 “(Semaya) çıkarıldığımda, bakır tırnakları olan bir topluluğa uğradım, onlar yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: ‘Ey Cebrail, bunlar kimler?’ diye sordum. Cebrail: ‘Onlar, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarına dil uzatanlardır’ dedi” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #450
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
21 “Ey dilleriyle iman ettiği halde iman kalplerine yerleşmeyenler topluluğu! Müslümanların gıybetini yapmayın, onların gizli hallerini araştırmayın. Zira kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli hallerini araştırır. Şunu bilin ki, Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu evinin içinde bile rezil eder” 
RAVİ(LER): Ebû Berze Nazle b. Ubeyd el Eslemî (r.a.), Hadis No: #451
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
22 “Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona haksızlık etmez, onu düşman eline bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günündeki sıkıntıların birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun ...
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #440
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
23 “Bütün müminler, birbirini sevme, birbirine acıma ve şefkat göstermede, herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden uykusuzluğa ve hummaya tutulan bir vücut gibidir” 
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #441
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!