"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadis Derlemeleri- Akraba İlişkileri
#
Hadisler
13 Sonuç Bulundu.
1 Hz. Âişe Hz. Peygamber (s)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "(Ana)rahmi Arş'a asılıdır. O, (hal diliyle) 'benimle bağını koruyanla Allah da bağını korusun. Benimle bağını koparanla Allah da ilişkisini kessin der.'" 
RAVİ(LER): Hadis No: #469
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Esma anlatıyor: "Kureyş'in (Hudeybiye) antlaşması zamanında annem, bir putperestti. Geçim sıkıntısı içinde bana geldi. (Ne yapmam gerektiğini) Allah'ın Resulüne danıştım. "Ey Allah'ın Resulü! Annem putperest, fakat geçim sıkıntısı içinde yanıma geldi. Ona ilgileneyim mi?" diye sordum.Efendimiz: "Tabi ki, annenle ilgilen" bu ...
RAVİ(LER): Esma (r.a.), Hadis No: #470
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Küleyb b. Menfa'a'dan naklediğine göre o şöyle demiştir: Dedem (Bekir İbnü'l-Haris) "Ya Rasûlallah, kime iyilik edeyim?" diye sordu. Hz. Peygamber (s) de "Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana (iyilik etmen) vacib bir haktır, yakınlarına da" diye buyurdu. 
RAVİ(LER): Küleyb b. Menfa (r.a), Hadis No: #472
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari Edebül Müfred, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Muğire b. Şu'be'den rivâyet olundu­ğuna göre Rasûlüllah (s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki annelere itaatsizliği, kızları diri diriye mezara gömmeyi, haksız yere emir ve nehîde bu­lunmayı Allah size haram kılmış; dedikoduyu, çok sual sormayı ve mal israfını da sizin için kerîh görmüştür."
RAVİ(LER): Muğire ibni Şu’be (r.a.)​, Hadis No: #473
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Enes b. Malik'in naklettiğine göre Rasûlullah (s) şöyle buyurmuştur: "Birbirinize buğz etmeyin! Birbirinize haset etmeyin! Ve birbiri­nize sırt çevirmeyin! Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Bir müslümana kar­deşini üç geceden fazla terk etmesi helâl olamaz!" 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #475
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Cabir b. Abdullah, Hz. Peygamber (s)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarım karşılar, kendilerine merhamet ederse, elbette Cennet ona vacib olmuştur." Orada hazır bulunanlardan biri: "İki kız olsa da mı? ya Rasûlallah!" deyince Hz. Peygamber: "İki kız da (âym hükümdedir)&qu ...
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #476
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Abdurrahman b. Avf'dan nakledildiğine göre o Hz. Peygamber (s)'i şöyle buyururken işitmiştir: "Allah buyurdu ki: "Ben Rahmanım, (akrabalık ilişkilerini ifade eden) rahim kelimesini kendi adımdan türettim. Kim akrabasına ilgi gösterirse ben de onunla ilgilenirim. Kim de akrabasıyla bağını keserse bende onunla bağımı keserim"
RAVİ(LER): Abdurrahman b. Avf (r.a), Hadis No: #471
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Selman b. Amir ed-Dabbî 'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s) şöyle buyurdular: "Şüphe yok ki, yoksula sadaka bir sadaka sayılır. Ama onu akrabaya (vermek) iki (sadaka) sayılır, (çünkü) hem sadaka verilmiş hem de akraba ile ilgilenilmiş olur." 
RAVİ(LER): Selman b. Amir ed-Dabbî (r.a), Hadis No: #468
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Dârimî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Mü'minlerin annesi Hz. Âişe'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: "Karşılığı dünyada verilen hayır, iyilik yapmak ve akraba ile ilgilenmektir. Cezası dünyada verilen kötülük, zulüm ve akraba ile ilişkiyi kesmektir."
RAVİ(LER): Hadis No: #467
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 Ebû Bekre'den rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s) şöyle buyurdu: "Allah'ın, sahibi için âhirete ertelediği ceza ile beraber dünyada (da) cezasını çabuklaştırmasına, zulüm ve akraba ile iyi ilişkiyi kesme günahlarından daha lâyık bir günah yoktur." 
RAVİ(LER): Ebu Bekre (r.a.), Hadis No: #466
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Enes b. Mâlik haher verdi ki, Rasûlullâh (s) : "Her kim rızkının bollaştırılmasını ve ecelinin geciktirilmesini arzu eder­se sıla-ı rahim yapsın." buyurdu. 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #465
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Cübeyr b. Mut'im'den merfû olarak rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.): "Akrabalık alakasını kesen, cennete giremez" buyurmuştur.
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #464
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Abdullah b. Ömer'den Hz. Peygamber (s)'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Allah'ın rızası, ana-babanın rızasındadır; Allah'ın kızması, ana-babanın kızmasındadır."
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #463
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!