"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ana Sayfa   >   Hadisler   >   Hadis Derlemeleri   >   Adab
Hadis Derlemeleri- Adab
#
Hadisler
17 Sonuç Bulundu.
1 Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı güzel davrananlarınızdır.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #495
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
2 Enes’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bana dünya nimetlerinden kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz ise gözümün nuru kılındı.”
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #493
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Nesâî, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Ebû Mûsâ el-Eş'arî (ra) şöyle demiştir: Peygamber (s): — "Her müslümân üzerine sadaka vermek vâcibdir" buyurdu. Sahâbîler:. — Sadaka verecek birşey bulamazsa (ne yapar)? dediler. Peygamber: — "Elleriyle çalışır, elinin emeğiyle kazandığım hem kendisine harcar, hem de sadaka verir" b ...
RAVİ(LER): Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.), Hadis No: #491
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
4 Peygamber (s): "Dul kadınların ve fakirlerin yardımına ko­şan müslümân, Allah yolunda savaşan mücâhid gibidir. Yahut gün­düz oruç tutan ve gece nafile namazı kılan kimse gibidir" buyurmuş­tur ". 
RAVİ(LER): Safvan Bin Suleym Radıyallahu anh, Hadis No: #490
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Âişe (ra) şöyle demiştir: Rasûlullah (s) -dünyâ işlerin­den- iki şey arasında muhayyer kılındı mı, O muhakkak günah ol­madığı müddetçe onlardan en kolayını  alırdı. Eğer bir günâh olacaksa, o kolay işten halkın en uzak bulunanı, Rasûlullah olurdu. Rasûlullah kendisi için asla kîn tutup öç alma ...
RAVİ(LER): Hadis No: #486
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Bir bedevi, Mescid’de bevletti (işedi). (Sahabe kalkıp) ona tepki gösterdiler. Rasûlullah onlara: Ona müdahale etmeyin, buyurdu. Sonra bir kova su istedi ve idrarını yaptığı yere dökülüverdi.”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #482
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Hz. Peygamber (s): “Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz” buyurdu. Kendisine “Ey Allah’ın Rasulü kim iman etmiş olmaz” denildi. “Şerrinden komşusu güven içerisinde olmayan kimse” buyurdu.
RAVİ(LER): Hadis No: #480
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Rasûlullah (s)şöyle buyurmuştur: "Zandan kaçınınız. Çünkü zan, sözün en çok yalan olanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, özel hallerini de  araştırmayı­nız. Birbirinize hased etmeyiniz, birbirinize sırt dönüp (bağlarınızı) koparmayınız Birbirinizle buğzetmeyiniz, - Ey Allah ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #485
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Enes ibn Mâlik (ra): Ben Peygamberce on sene hiz­met ettim. Bana (bir kerre bile canı sıkılıp da) "Öff" demedi, "Ni­çin böyle yaptın?" da demedi, "Keşke böyle yapsaydın!" da demedi, demiştir. .”
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #483
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 Ebû Zerr (ra), Peygamber (s)'den şöyle buyururken işitmiştir: "Hiçbir kimse başka bir kimseye fâsıklık sıfatı atamaz (at­mağa hakkı yoktur). Yine böyle diğer bir kimseye küfür sıfatı da atamaz. Şayet atar da attığı kimse (dediği gibi) değilse, bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner"  
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #484
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Enes ibn Mâlik(ra)'ten haber verdi ki, Enes bir keresinde çocuk­ların yanına uğrayıp onlara selâm vermiş ve : — Peygamber (s), çocuklara (böyle) selâm verirdi, demiştir.
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #489
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 RasûluIIah (s) şöyle buyurmuştur: "Gerçek pehlivan, birçok güreşçileri yere serip galip olan değildir. Asıl kuvvetli pehlivan, öfkelendiği sırada nefsine mâlik (ve irâdesine hâkim) olan kimsedir". 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #488
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Ebû Hureyre(ra) şöyle demiştir: Ben Rasûlullah(s)'tan işittim, şöyle buyuruyordu: "Ümmetimin hepsi (Allah tarafından) af olunmuştur, yalnız açıkça günâh işleyenler değil. Bu günahlarını açıklayan  öyleleri vardır ki: Kişi geceleyin bir günah işler, sonra sabaha ulaşır da Allah kendisini örtmüş olduğu ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #487
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Rasulullah (s) şöyle buyurmuştur: “Birbirlerine merhamet, sevgi ve şefkat konusunda mü’minleri bir vücut gibi görürsün. (Vücudun) bir organı rahatsız olursa, diğer organları uyumadan hararetle onun (yardımına) çağırırlar.
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #478
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
15 Hz. Aişe’den (ra), Hz. Peygamber (s)’in: “Cebrail, o kadar devamlı komşuyu tavsiye etti ki, (Allah’ın) komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim” buyurduğu rivayet olunmuştur. 
RAVİ(LER): Hadis No: #479
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
16 Rasulullah (s) şöyle buyurmuştur: “Kim, Allah’a ve ahret gününe inanıyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Kim, Allah’a ve ahret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Kim, Allah’a ve ahret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin veya sussun.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #481
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
17 Bir Bedevi, Nebî (s)’e geldi ve “Siz çocukları öpüyorsunuz? Biz ise onları öpmeyiz” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s) : “Allah senin kalbinden merhameti söküp çıkardıysa ben sana ne yapabilirim ki?” buyurdu.  
RAVİ(LER): Hadis No: #477
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!