"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadis Derlemeleri- Kadın, Çocuk ve Aile
#
Hadisler
14 Sonuç Bulundu.
1 Eyyûb b. Mûsâ’nın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”
RAVİ(LER): Ebu Mûsa (r.a.), Hadis No: #506
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, İbn Hanbel, Oluş. Tarihi
06/06/2014
İNCELE
2 Ebû Hüreyre’nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #504
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
3 Nu’mân b. Beşîr anlatıyor: “Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bnt. Revâha, ‘Allah Resûlü (sav) şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim.’ dedi. Babam, bana yaptığı bağışa şahit olmasını (bunu onaylamasını) istemek üzere Hz. Peygamber’in (sav) yanına gitti. Allah Resûlü (sav) on ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #507
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
06/06/2014
İNCELE
4 Câbir b. Abdullah’tan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: “…Kadınlar konusunda Allah’tan sakının. Çünkü siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adıyla (nikâh kıyarak) onları kendinize helâl kıldınız…” 
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #500
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
5 Abdullah b. Zem’a’dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz hanımını köle döver gibi dövmesin. Sonra günün sonunda bir de aynı yatağı paylaşırsınız.” 
RAVİ(LER): Abdullah b. Zem’a (r.a), Hadis No: #502
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
6 Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mümin bir kimse mümine olan eşine nefret beslemesin; çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #501
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
7 Ebû Saîd el-Hudrî’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet onundur.”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #505
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, İbn Hanbel, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
8 Muâviye el-Kuşeyrî anlatıyor: “Resûlullah’ın (sav) yanına giderek; ‘Hanımlarımız hakkında ne dersiniz?’ diye sordum. O da şöyle buyurdu: ‘Yediklerinizden onlara da yediriniz, giydiklerinizden onlara da giydiriniz, onları dövmeyiniz ve kötülemeyiniz.’”
RAVİ(LER): Hz. Muaviye (r.a), Hadis No: #498
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
9 Süleyman b. Amr b. el-Ahvas’ın, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.”
RAVİ(LER): Süleyman b. Amr b. el-Ahvas (r.a), Hadis No: #494
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
10 İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) (Hz. Ömer’e hitaben) şöyle bu    yurmuştur: “Kişinin sahip olabileceği en büyük hazineyi sana söyleyeyim mi? Kocası yüzüne baktığında ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi huylu bir kadın!&rdq ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #497
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
11 Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Dünya bir geçimliktir. Dünyanın en değerli varlığı ise iyi huylu bir kadındır.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #496
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
12 Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.”
RAVİ(LER): Hadis No: #492
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
13 Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Resûlullah’a (sav) on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’ bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı, ‘Niçin böyle yaptın?’ demediği gibi, ‘Şöyle yapsaydın ya!’ da demedi.” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #503
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
14 Hz. Âişe şöyle demiştir: “Resûlullah (sav), Allah yolunda cihat dışında eliyle hiçbir şeye vurmadı. Ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye!”
RAVİ(LER): Hadis No: #499
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
05/06/2014
İNCELE
Geri Bildirim!