"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Ana Sayfa   >   Hadisler   >   Hadis Derlemeleri   >   Hac
Hadis Derlemeleri- Hac
#
Hadisler
132 Sonuç Bulundu.
1 Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu: “Her kim hacceder ve bu yaptığı hac süresince her türlü kötü sözden ve Allah’ın çizdiği dosdoğru yolundan dışarı çıkmak gibi bir suç işlemezse geçmiş günahları affedilir.”  
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #511
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
10/07/2014
İNCELE
2 (Abdullah) bin Abbâs (r.a)’dan rivayet edil­diğine göre: (Bir gün) Bir bedevi, Peygamber (s.a.v)’in yanına gelerek: (Yâ Resûlallah!) Ben şöyle şöyle bir savaşa (katılmak için) ya­zıldım. Halbuki, karım hacc'a gitmek üzeredir, (Ne buyurulur?) de­di. Resûl-i Ekrem (s.a.v)  (Adama) : O halde sen karınla beraber h ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #512
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/07/2014
İNCELE
3 Ebû Hureyre radıyallahu anh’ den rivayete göre: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e amel­lerin hangisi en faziletlidir? diye soruldu. Efendimiz: "Allah'a ve Rasûlü'ne îmân etmektir" buyurdu. Ondan sonra hangisidir? denildi. Peygamber: "Allah yolunda cihâd etmektir" buyurdu. Ondan sonra hangisidir? denildi."M ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #515
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
4 Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın elçileri üç çeşittir; gaziler, hac yapanlar ve umre yapanlar.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #516
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Nesâî, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
5 Ben Ebû Hureyre radıyallahu anh'den işittim, şöyle dedi: Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem den işittim, şöyle buyuruyordu: "Kim Allah rızâsı için hacc yapar da cinsî münâsebette ve onu da'vet eden hareketlerde bulun­maz ve tâat yolundan dışarı çıkmaz ise, o kimse (günâhlardan sıyrı­lıp) anasının onu ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #517
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
6 Mahrametü'bnü Bükeyr radıyallahu anh, babasından naklen haber verdi. (Dedi ki) : Yûnus b. Yûsuf'u İbni'l Müseyyeb'den naklen onun şöyle dediğini söylerken işittim: Hz. Âişe(radıyallahu anha) dedi ki: Resûlüllah  sallallahu aleyhi ve sellem : Arafe gününden başka Allah'ın bir kulu cehennemden en fazla &aci ...
RAVİ(LER): Mahrametü'bnü Bükeyr (r.a.), Hadis No: #519
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
7   Ebû Hüreyre radıyallahu anh' den rivayetle: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan günahların keffâretidir  Hacc-ı mebrûrun ise Cennetten başka karşılığı yoktur.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #520
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
8 Ebû Hüreyre radıyallahu anh' den rivayetle: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse şu Beyt'e gelir de kötü sözler söylemez ve günah işlemezse (memleketine)  annesinin doğurduğu gibi döner.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #521
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
9 Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayetle: "Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  bize şöyle hitab etti: "Ey insanlar, size hacc farz kılınmıştır. Şu halde haccı edâ edin!" Cemaatte bulunan bir adam: "Her sene mi, Ey Allah'ın Resûlü?" diye sordu. Resûlullah cevap vermedi. Adam sorusunu üç kere ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #522
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
10 İbn Abbas radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre el-Akra' b. Habis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e: Ey Allah'ın Rasülü, hac (bize) her sene mi farzdır, yoksa (ömrümüzde) bir kerre mi? diye sormuş, (Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de); "Yok, hayır. Bir kerredir. Kim daha fazla yapacak olursa, o nafiledir." diye cevap vermiştir.&n ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #523
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
11 Hz. Âişe radıyallahu anha ’dan rivayetle şöyle buyurdu: Yâ Rasûlallah! Biz (Kur'ân'da) cihâdı en faziletli amel görü­yoruz. Biz cihâda çıkamaz mıyız? diye sordu. Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem’de: "Siz kadınlar için cihâdın en faziletlisi mebrûr (yâni makbul) haccdır" b ...
RAVİ(LER): Hadis No: #524
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
12 Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayetle: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  buyurdular ki: "Büyüğün, küçüğün, zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir."
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #525
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Nesâî, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
13 Aişe binti Talha radıyallahu anha dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Mü’minlerin anası Hz.Aişe şunları anlattı: Ey Allah’ın Rasûlü! Seninle çıkıp cihad etmiyecek miyiz? Çünkü ben Kur’an da cihaddan daha değerli bir amel göremiyorum.”dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: “Hayır ...
RAVİ(LER): Aişe binti Talha (r.anha), Hadis No: #526
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Nesâî, Sahih-i Buhari, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
14 İbn Ömer radıyallahu anh’ dan rivayetle: Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye Seniyyetu'l-Ulyâ'dan girer ve (çıkarken de) Seniyyetu's-Suflâ'dan çıkar idi.  
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #527
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
15 Hz. Âişe radıyallahu anha’ dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke’ye girerken üst taraftan girer alt taraftan da çıkardı.” 
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #528
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
16 İbn Ömer radıyallahu anh’den rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke’ye gündüzleyin girmişti.
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #529
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
17 Nâfi'  radıyallahu anh’dan rivayetle: İbnu Ömer radıyallahu anhuma: “Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zu-Tuva mevkide geceyi geçirir, orada sabah namazını kılar sonra Mekke’ye girerdi” diye söyler ve kendisi de böyle yapardı. 
RAVİ(LER): Nâfi (r.a.), Hadis No: #530
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
18 İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Me­dine halkı için Zulhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necid halkı için Karn'ı mîkat olarak tayin etti. Yemen halkı için de Yelemlem'i mîkat tayin ettiği (haberi) bana ulaştı.
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #531
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
19 Hz. Âişe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Zâtu Irk'i, Irak halkı için, ihrama girme yeri (mîkat) olarak ta'yin etti.
RAVİ(LER): Hadis No: #532
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
20 İbn Abbâs radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem maşrik halkı için "Akîk"i mîkat ta'yin etti.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #533
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
21 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre: kendisi, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, "Kim hac veya umre için Mescid-i Aksa'dan ihrama girip Mecsid-i Harâm'a kadar (ihramda) kalırsa onun geçmiş ve gelecek günah(lar)ı bağışlanır," veyahutta "Onun i&c ...
RAVİ(LER): Ümmü Seleme (r.anha), Hadis No: #534
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
22 Abdullah b. Ömer radıyallahu anh 'dan naklen rivayetle: Resulullah Zil-Hûleyfe mescidinin yanında hayvanı kendisini kaldırarak doğrulttuğu vakit telbiye yapar ve: “Tekrar tekrar icabet sana yâ Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana... Hiç şüphe yoktur ki hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk de se­nindir. Senin şerikin yoktur,”  buyurm ...
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #535
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
23 Abdullah b. Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi (şundan ibaretti): "Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tek­rar icabet sana, senin ortağın yoktur, emret! Hamd sana mahsûs­tur, nimeti veren sensin, mülk (kâinatın mutlak egemenliği) senin­dir, senin benzerin ve or ...
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #536
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
24 Hallâd b. es-Sâib el-Ensârî babası (es-Sâib) den riva­yet ettiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurmuştur: "Bana Cibril aleyhisselâm gelip ashabıma ve yanımdakilere ih­lâlde seslerini yükseltmelerini emretmemi söyledi." "(Ravi Rasûlulah sallallahû aleyhi vessellem' ...
RAVİ(LER): Hallâd b. es-Sâib el-Ensârî (r.a.), Hadis No: #537
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
25 El-Fadl b. Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemre-i Akabe'de taşları atıncaya kadar telbiyeye devam etmiştir.
RAVİ(LER): El-Fadl b. Abbâs (r.a.), Hadis No: #538
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
26 İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Umre yapacak bir kimse Hacer-i (Esved'i) selamlayıncaya ka­dar telbiyeye devam eder." Ebû Dâvûd dedi ki: bu hadisi Abdülmelik b. Ebî Süleyman ile Hemmâm da Ata tarikiyle Abbâs'dan mevkuf olarak rivayet ett ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #539
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
27 Amr ibn Dinarradıyallahu anh 'dan rivayetle: Biz İbn Ömer'e: Umre niyetiyle Ka'be'yi tavaf eden kimse Safa ile Merve arasında sa'y etmeden evvel, eşiyle cinsî münâsebet yapabilir mi? diye sorduk. İbn Ömer: Rasûlullah umre için Mekke'ye geldi. Beyt'i yedi defa dolaşıp tavaf etti. Sonra Makamı İbrâhîm arkasında iki rek&# ...
RAVİ(LER): Amr ibn Dinar (r.a.), Hadis No: #540
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
28 Câbir b. Abdullah radıyallahu anh’den rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlı tavaf namazında iki ihlas sûresi olan Kâfirûn ve Kulhüvallahû ehad sûrelerini okurdu.” 
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #541
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
29 Ya'lâ (b.Umeyye)radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (bir ucunu sağ koltuk altından alarak sol omuz üzerine almak sure­tiyle) yeşil bir kumaşa bürünmüş olduğu halde (Beyt'i) tavaf etti.
RAVİ(LER): Ya'lâ b.Umeyye (r.a.), Hadis No: #542
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
30 İbn Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabîleri Cî'râne'den (ihrama girerek) ve Beyt'i (ta­vaf esnasında) koltuk altlarından geçirdikleri peştemallerını sol omuz­ları üzerine atmış oldukları halde adımlarım kısaltarak ve omuz silkeleyerek umre yapmışlardır.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #543
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
31 İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre: Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem (kaza umresinde Beyt'i tavaf ederken) ıztıbâ' yaptı, (Hacer-i Esved'i) selâmladı ve tekbir getirdi. Sonra (ilk) üç turda Rükn-i Yemânî'ye vardıkları zaman (ashabıyla birlikte) remel yaptı. Kureyşin gözlerinden kayboldukları zaman ( ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #544
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
32 Ya’la b. Ümeyye radıyallahu anh’ın babasından rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bürd denilen çizgili bir ihram olduğu halde sağ omuzu çıplak olarak tavaf yaptı.”
RAVİ(LER): Ya'lâ b.Umeyye (r.a.), Hadis No: #545
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
33 İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayetle Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem beyti ilk defa tavaf ederken üç defa ramel yapar, dört defa da yürürdü. Safa ile Merve arasında sa'y yaparken dahî Mesîl vadisinde hızlı yürürdü. Bu­nu İbni Ömer de yapardı.
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #546
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
34 İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayetle, Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ilk geldiğinde hacc ve umre için tavaf ederken Beyti üç defa hızlıca dolaşır sonra dört defa yürürdü. Sonra iki rekât namaz kılar, arkasından Safa ile Merve arasında sa'y yapardı.
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #547
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
35 İbni Şihâb radıyallahu anh'dan rivayetle: Ona da Salim b. Abdillâh haber verdi ki, Abdullah b. Ömerradıyallahu anh şunu söyledi: Ben Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye geldiğinde ilk tavafını yaparken Hacer-i Esved'i istilâm buyurarak yedi tavafın üçünde remel yaparken gördüm. 
RAVİ(LER): İbn Şihâb (r.a.), Hadis No: #548
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
36 İbn Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Ci'râne'de umreye niyyet etmişler, Beyt'i (tavaf ederler­ken ilk) üç turda remel yapmışlar, dördünde de âdi yürüyüşle yürü­müşlerdir.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #549
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
37 Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hac ve Umreyi beraber yapınız çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cenne ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes'ûd (ra), Hadis No: #510
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Nesâî, Oluş. Tarihi
10/07/2014
İNCELE
38 İbn Abbas radıyallahu anh'danrivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; "Haccetmek isteyen kimse acele etsin" buyurdu.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #513
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebû Dâvud, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
39 Ebû Bekir radıyallahu anh’den rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hangi hac daha değerlidir diye soruldu da buyurdular ki: “Bol bol telbiye getirilen ve çok kurban edilerek yapılan hactır.” 
RAVİ(LER): Hz.Ebu Bekir (r.a.), Hadis No: #518
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
40 Enes bin Mâlik radıyallahu anh'ten rivayetle şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski bir palan ve dört dirhem eder veya etmez bir örtü üstünde hac yolculuğu etti ve “Allahım! Bu, riyasız ve gösterişsiz bir hac'dır (veya bunu ri­yasız ve gösterişsiz bir hac kıl)”, buyurdu.
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #514
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
10/09/2014
İNCELE
41 Nâfi radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre; İbn Ömer radıyallahu anh Hacer-i Esved den (başlayıp yine) Hecer-i Esved'e kadar remel yap­mış ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle yaptığını söylemiştir.
RAVİ(LER): Nâfi (r.a.), Hadis No: #550
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
42   Câbir radıyallahu anh’den rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç sefer Hacer-ül Esved’den, Hacer-ül Esved’e kadar hızlıca yürüdü sonra da dört sefer normal yürüyüşle tavafı bitirmiş oldu.”   
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #551
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
43 Abdullah b. es-Sâibradıyallahu anh 'den rivayet edildiğine göre; Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i iki rükün arasında; "Ey Rabbimiz bize dünyada da âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azzâbından koru" diye dua eder­ken işittim.    
RAVİ(LER): Abdullah b. es-Sâib (r.a.), Hadis No: #552
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
44 Ebût Tufeyl radıyallahu anh’den rivâyete şöyle demiştir: İbn Abbâs’la beraberdik Muaviye, Ka’be’nin tüm köşelerini istilam ederek tavafını sürdürüyordu. Bunun üzerine İbn Abbâs ona şöyle dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadece Rükni Yemani ve Hacer-ül Esved köşelerini is ...
RAVİ(LER): Ebût Tufeyl (r.a.), Hadis No: #554
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
45 Sâlim radıyallahu anh'den, o da babasından rivayetle (naklen haber verdi). Babası (Abdullah): Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem, beytin rükünlerinden Rüknü Esved ile ondan sonra gelen Cumahlıların evleri tarafındaki rükünden başka bir yeri istilâm etmezdi dedi.
RAVİ(LER): Sâlim (r.a.), Hadis No: #555
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
46 Nâfiradıyallahu anh, (o da Abdullah'dan naklen rivayetle) şöyle dedi: Abdullah, Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hacerül Esved ile Rükn-ü Yemânî'den başka hiç bir yeri istilâm etmediğini söyledi
RAVİ(LER): Nâfi (r.a.), Hadis No: #556
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
47 İbn Ömer radıyallahu anh’dan rivayetle: Rasülullah, ilk tavafı yaparken ilk üç şaftı hızlı, dört şaftı ise (âdet olan yürüyüşle) yürürdü. Safa ile Merve arasında yürür­ken de Batn-ı Mesil’de (bugünkü iki yeşil direk arasında) ko­şardı. 
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #557
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
48 Kesîr b. Cümhân'dan rivayet edildiğine göre, bir adam Abdullah b. Ömerradıyallahu anh'e Safa ile Merve arasında iken: Ey Ebû Abdurrahman! Ben halk koşarken seni yürür görüyo­rum, demiş. (O da): Eğer yürüyorsam muhakkak ki Resülullah sallallahu aleyhi ve sellemi yürürken görmüşümdür. Eğer k ...
RAVİ(LER): Kesîr b. Cümhân (r.a.), Hadis No: #558
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
49 İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Ka’be’de tavaf etmesi ve Safâ ile Merve arasında koşması müşriklere gövde gösterisi yapmak içindi.” Tirmîzî: Bu konuda Âişe, İbn Ömer ve Câbir’den de hadis rivâyet ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #559
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
50 Câbir radıyallahu anh’den rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke’ye geldiğinde Ka’be’yi yedi kere tavaf etti ve makama gelip Bakara sûresi 125. ayetini okudu; “… İbrahim (a.s)’in ibadet ettiği yeri sizde kendinize ibadet yeri edinin…” sonra İbrahim makamının arkasında namaz kıldı. Sonra Hacer ...
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #560
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Müslim, Kitabul Hac, Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
51 Hz. Ömer radıyallahu anh’dan rivayetle-bir haccında- Haceri Esved'e yaklaşıp onu öptü ve akabinde: Ben çok iyi biliyorum ki, sen zarar veremez, menfaat veremez bir taş parçasısın. Eğer Peygambersallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim, dedi.
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #561
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
52 İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayetle şöyle dedi: Hz. Ömer Hacer-i Esved'i öperek şöyle söyledi: Ben, seni öpüyorum ve senin bir taş olduğunu pekâlâ biliyorum. Ama Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken gördüm. 
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #562
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
53 Âbis b. Rabia radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer b. Hattâb’ı gördüm Hacer-ül Esvedi öpüyor ve şöyle diyordu: “Ben seni öpüyorum ve sadece bir taş olduğunu da biliyorum, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim asla öpmezdim.&r ...
RAVİ(LER): Âbis b. Rabia (r.a.), Hadis No: #563
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
54 İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Hacer-ül Esved, sütten daha beyaz olarak Cennet’ten inmişti, âdemoğullarının hataları onu kararttı.” 
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #564
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
55 Ayyaş bin Ebî Rebîa el-Mahzûmî radıyallahu anh'den riva­yet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bu ümmet, (hac ve umre şiarlarına) şu hürmeti hakkıyla yü­celttikleri sürece hayırlı biçimde devam edecektir. Bu tazimi zayi et­tikleri zaman helak olurlar.”
RAVİ(LER): Ayyaş bin Ebî Rebîa el-Mahzûmî (r.a.), Hadis No: #565
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
56 Hz. Âişe'den rivayetle: Hz. Âişe (radıyallahu anha) şöyle dedi : Ben Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem 'e : Cedr, Beyt-i Şeriften midir? diye sordum.  Evet! cevâbını verdi. O halde onu niçin Beyt-i Şerife katmamışlar? dedim. Resûlüllahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Çünkü senin kavminin nafakası ...
RAVİ(LER): Hadis No: #566
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
57 Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet edil­diğine göre babası Şuayb radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben (dedem) Abdullah bin Amr (bin el-Âs) ile beraber Ka'be'yi (veda için) tavaf ettim. Yedi defa dolaşmak suretiyle tavafımızı bi­tirince Ka'be'nin arkasında (yâni güney tarafında) tavaf namazını kıldık. Sonra ben ona: C ...
RAVİ(LER): Amr b. Şuayb, Hadis No: #567
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
58 Şağbi’den rivayetle: İbnu Abbâs radıyallahu anh şöyle tahdîs etti: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme zemzem suyundan sundum. O da ayakta olduğu hâlde içti.
RAVİ(LER): Şağbi (r.a.), Hadis No: #568
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
59 Câbir bin Abdillah radıyallahu anh'dan rivayet edildi­ğine göre:Kendisi Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadîsi işitmiştir:  “Zemzem suyu ne maksadla içilirse onun için (yararlı) dır.”
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #569
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
60 İbn Ab­bâs radıyallahu anh’dan rivayetle: Peygamber bir deve üzerinde Beyt'i tavaf etti. Bu tavafta Haceri Esved rüknüne geldikçe, yanında bulu­nan birşey ile Haceri Esved'e işaret etti ve Allahu Ekber diye tekbîr getirdi.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #553
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
12/09/2014
İNCELE
61 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Âişe radıyallahu anhadan rivayetle: Peygamber'in beraberinde Veda Haccı için yola çıktık. Ve umre niyetiyle tel­biye ettik. Sonra Peygamber: "Beraberinde hedy, yâni kurbanlık hayvanı bulunan, umre ile birlikte hacca niyet edip telbiye eylesin, sonra da umre ile haccdan birlikte ihramdan çıkıncaya kadar da ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #570
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
62 Hz. Âişe radıyallahu anha dan rivayet edildiğine göre: Esma bint Umeys, Zulhuleyfe'de ağacın altında Muhammed b. Ebî Bekr'i doğurdu da, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebû Bekir'den Esma'nın yıkanmasını ve ihrama girmesini istedi.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #571
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
63 İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem; "Hayızlı ve nifaslı (kadınlar) ihram yerine geldikleri zaman gusl edip, ihrama girerler ve Beyt'i tavafın dışında bütün hac ibadetlerini yerine getirirler" buyurmuştur.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #572
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
64 İbn Ömer radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Kim hac yaparsa hac’taki son görevi Ka’be’yi tavaf etmek olsun ancak o günler de hayızlı olan kadınlar bunun dışındadır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onların veda tavafını yapmadan Mekke’den ayrılmalarına izin vermiştir.” (Tirmîzî riv&aci ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #573
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
65 Âişe radıyallahu anha’dan rivayetle: Ben Mekke'ye hayızlı olarak geldim. Ka'be'yi de, Safa ile Merve arasını da tavaf etmedim. Âişe dedi ki: Ben bu hâlimi Rasûlullah'a şikâyet ettim. Rasûlullah : "Ha­cının yapacağı işleri sen de yap, ancak temiz olunca­ya kadar Beyt'i tavaf etme!" buyurdu.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #574
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
66 Âişe radıyallahu anhadan rivayetle şöyle demiştir: Biz Veda senesi Peygambersallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde hac yaptık. Kurbân bayramının birinci günü ifâda tavafını yaptık. Bu tavafın ardından Safiyye binti Huyey hayız oldu. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem Safiyye'den herhangi bir erkeğin kendi kadınından is­teyeceği şeyi istedi. Âişe ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #575
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
67     Hz. Âişe radıyallahu anhadan rivayetle şöyle buyurdu: Ben,  Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellemi  ihrama gireceği vakit ihramı için, beyti tavaf etmeden önce ihramdan çıkması için kokulamışımdır.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #576
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
68 Hz. Âişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu; Ben, Rasûllullah sallallahu aleyhi ve selleme ih­rama girmesi için ihramdan önce, ihramdan çıkması için de Beyt'i tavaf etmeden önce koku sürdüm."
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #577
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
69 Hz. Âişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihrâmlı iken, (O'nun) saç ayrımındaki misk pırıltısını hâlâ görür gibiyim.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #578
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
70 Zeyd b. Sabit radıyallahu anhın  babasından rivâyete göre, şöyle demiştir: “Zeyd b. Sabit, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi ihrama girmek için dikişli elbiselerden soyunduğunu ve guslettiğini gördü.” 
RAVİ(LER): Zeyd b. Sâbit (r.a.) , Hadis No: #579
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
71 Salim radıyallahu anh babasından rivayetle: Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e; -İhramlı (bir kimse) elbiselerden hangilerini (giymeyi) terkeder? diye sordu. Resûlullah (s.a.v ) da; "Gömlek, bornoz, don, sarık, alaçehre veya safran çiçeğiyle boyanmış elbise ve mest giyemez. Ancak (dikişsiz) ayakkabı bula­mayan kimse müstesnadır ...
RAVİ(LER): Sâlim (r.a.), Hadis No: #580
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
72 İbn Ömer radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir adam ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Ya Rasûlullah ihramda hangi çeşit elbise giymemizi emredersin? Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gömlek, don, bornoz, sarık ve mest giymeyiniz ayakkabısı olmayan kimse mestlerinin topuktan ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #581
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
73 Ya’la b. Ümeyye radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı olan bir bedevîyi üzerinde cübbe olduğu halde gördü ve onu çıkarmasını emretti.” 
RAVİ(LER): Ya’la b. Ümeyye (r.a.), Hadis No: #582
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
74 Salim radıyallahu anh babasından rivayet ettiğine göre: Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ihramlının öldürmesi caiz olan kara hayvanları so­rulmuş da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Beş çeşit hayvan vardır ki onları harem dışında da haremde de Öldürmekte herhangi bir günah yoktur: Akrep, fare, çaylak, kar­ga ve saldırg ...
RAVİ(LER): Sâlim (r.a.), Hadis No: #583
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
75 Ebû Said-el-Hudrî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ihramlının neleri öldürebileceği sorulmuş da; "Yılan, akrep, fare (öldürebilir), kargaya atış yapabilir fakat öldüremez. Yırtıcı köpek, çaylak ve yırtıcı hayvan da ihramlı tarafından öldürülebilir. buyurmuştur.
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #584
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
76 Âişe radıyallahu anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Beş hayvan zararlıdır, ihramlı kimse bunları haram bölgede öldürebilir. Bunlar fare, akrep, karga, çaylak, kuduz ve yırtıcı köpekler.” 
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #585
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
77 Ka'b b. Ucre'den rivayet olunduğuna göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye (seferi)' sırasında Ka'b'ın yanına gelip: "Başının bitleri sana eziyet verdi mi?" diye sormuş. O da: Evet, cevabını vermiştir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Başını tıraş et sonra da bir kurbanlık koyun kes yahut üç gün ...
RAVİ(LER): Kab Bin Ucre (r.a.), Hadis No: #586
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
78 Ka'b. b. Ucre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem O'na; "İstersen bir kurban kes, istersen üç gün oruç tut, istersen altı fakire üç sâ' hurma yedir" buyurmuştur.
RAVİ(LER): Kab Bin Ucre (r.a.), Hadis No: #587
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
79 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Hz. Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre; Veda haccı yılında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hac için yola çıkmıştık. Bizden kimisi sadece umreye, kimisi hacla birlikte umre­ye, kimisi de sadece hacca niyetlenmişti. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de sa ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #588
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
80 Hz. Âişe radıyallahu anhâ'dan  rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  ile bir­likte hac için yola çıktık. Sadece hacca niyet edeceğimizi sanıyor­duk. Mekke'ye gelince Beyt-i tavaf ettik. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Şerife hedy kurbanı sevketmemiş olan kimselerin ihramdan çıkma&sh ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #589
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
13/09/2014
İNCELE
81 Enes b. Mâlik radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu: Ben, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi, "Umre ile hac için lebbeyk! Umre ile hac için lebbeyk!" derken işittim.
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #590
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
82 İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre: -Yahya'nın rivayetinde- İbni Ömer şöyle buyurdu : Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  ile yalnız hacca niyet ettik. İbni Avn ri­vayetinde şöyle dedi:  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız hacca niyet et­ti. Bekir dedi ki:  Ben, bunu İbni Ömer' ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #591
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
83  Enes b. Mâlik radıyallahu anh’den rivâyete göre, demiştir ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini işittim: “Hem umre hem hac yapmak üzere emrine boyun eğdim.” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #592
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
84 Abdullah b. Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre; Fadl b. Abbâs, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'ın terkisinde bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Has'am Kabilesi'nden bir kadın fetva istemeye geldi. Derken Fadl kadına, kadın da Fadl'a bakmaya başladılar. Bunun üzerine Resû­lullah sallallahu aleyhi v ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Abbâs (r.a.), Hadis No: #593
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
85 Ebi Razin radıyallahu anh’dan rivayetle: Hafs b. Ömer dedi ki: Âmir oğullarından bir adam; Ya Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem babam ihtiyar bir kimsedir. Hacca ve um­reye gücü yetmiyor, (yaya veya binitli olarak) yolculuğa da (dayana­mıyor), dedi. (Resûl-i Ekrem de); "Babanın yerine hac ve umre yap" buyurdu.
RAVİ(LER): Ebi Razin (r.a.), Hadis No: #594
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
86 İbn Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı " Şübrüme için lebbeyk" derken işitti de (O'na): "Şübrüme kimdir?" diye sordu. (O adam da): Kardeşimdir -yahutta- "Yakınımdır" deyince (O'na): "Sen kendin için hac yaptın mı?" diye sordu. (O adam da): ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #595
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
87 Abdulazîz İbnu Rufey radıyallahu anh’dan rivayetle: Ben Enes ibn Mâlik'e sordum: Peygambersallallahu aleyhi ve sellem'den hatırladığın bir şeyi, yânî zi'l-hiccenin se­kizinci günü Öğle ile ikindi namazlarını nerede kıldığını bana haber verir misin? dedim. Enes: Minâ'da kıldı, dedi. Ben: Minâ'dan dönüş g ...
RAVİ(LER): Abdulazîz İbnu Rufey (r.a.), Hadis No: #596
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
88 İbn Abbâs radıyallahu anh 'tan rivayet edildiğine göre; demiştir ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem terviye günü öğle namazını (ve ertesi gün) sabah namazını Minâ'da kıldı (sonra Arafat'a hareket etti).
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #597
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
89 İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat’a çıkmazdan önce Minâ’da bize öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldırdı ve sonra Arafat’a yürüdü.” (Tirmîzî rivâyet etmiştir.) Tirmîzî: İsmail b. ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #598
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
90 Abdullah b. Ömer radıyallahu anh’den rivayetle: Biz Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem ile sabah Mina'dan Arafat'a hareket ettik. Kimimiz telbiye getiriyor, kimimiz tekbîr alıyordu.
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #599
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
91 İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayetle demiştir ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafe gü­nü sabahı sabah namazını kılınca Minâ'dan (Arafat'a) hareket etti. Nemire'de konakladı. Burası Arafat (yakının)da imamın konakladı­ğı yerdir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazı vakti olunca öğle sıcağında gidip ö ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #600
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
92 Hz. Âişe radıyallahu anha ’dan rivayet edildiğine göre: Kureyş ile onların dini­ne tâbi olanlar Müzdelife'de vakfe yaparlardı. Kendilerine "hums-kahraman" denirdi. Öbür araplar da Arafat'ta vakfe yaparlardı. İslâm gelince Allah, Peygamberine Arafat'a giderek orada vakfe yap­masını, sonra oradan akın etmesini emretti. Bu Alla ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #601
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
93 Yezîd b. Şeybân radıyallahu anh'dan rivayetle: Biz Arafat'ta Amr (b. Abdullah b. Safvân)'ın imam(ın vakfe yerin)den uzak saydığı bir yerde iken,  İbn Mirba' el-Ensarî yanımıza gelip: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in size (gönderilen) elçisiyim. (O size); "İbâdet yerlerinizin üzerinde olun. Gerçek ...
RAVİ(LER): Yezîd b. Şeybân (r.a.), Hadis No: #602
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
94 Abdullah b. Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam ile yatsı namazlarını Müzdelife'de birlikte kıl­mıştır.
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #603
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
95 Abdullah b. Mâlik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre; İbn Ömer'le bera­ber (Müzdelife'de) akşam namazını üç (rekât), yatsıyı da iki rekât olarak (birleştirip) kıldım. Mâlik b. el-Hâris Abdullah b. Ömer'e: Bu namaz da nedir? dedi. O da: Ben bunları Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #604
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
96 Bize Eş’as bin Süleym radıyallahu anh babasından şöyle rivayet etti: Arafat'tan Müzdelife'ye İbn Ömer'le birlikte gitmiştim. (Müzdelife'ye kadar) yorul­madan tekbir ve tehlile devam etti. Nihayet Müzdelife'ye gelince, ezan okudu ve kamet getirdi. -Yahut da bir adam emir verdi de o ezan okudu ve kamet getirdi- (ve İbn Ömer) bize ü ...
RAVİ(LER): Eş’as bin Süleym (r.a.), Hadis No: #605
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
97 Ata radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir. Minâ'nın her tarafı kesim yeridir. Müzdelife'nin her tarafı da vakfe yeridir. Mekke'nin her yolu (Mekke'ye giriş-çıkış için uygun) bir yoldur ve kesim yeridir."
RAVİ(LER): Ata (ra.), Hadis No: #606
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
98 Amr bin Meymun radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre: Ömer b. el-Hattâb şöyle dedi: Câhiliyye dönemi­nin halkı Sebir (dağı) üzerine güneşin doğduğunu görünceye kadar (Müzdelife'den) dağılmazlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalefet ederek güneş doğmadan önce (Minâ'dan) hareket etti.
RAVİ(LER): Amr bin Meymun (r.a.), Hadis No: #607
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
99 Abdullah b. Mâlik radıyallahu anh’den rivâyete göre, İbn Ömer, Müzdelife’de bir kametle iki namazı bir arada kıldı ve “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in aynı yerde aynı şekilde yaptığını gördüm” dedi. 
RAVİ(LER): Abdullah b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #608
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Buhari, Kitabu’l Hac, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
100 İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müzdelife’den güneş doğmadan önce ayrılırdı.” 
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #609
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
101 Abdurrahman b. Ya’mer radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat’ta iken Necidlilerden bazı kimseler O’na gelip hac hakkında sordular. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’de bir kimseyi görevlendirip şöyle ilan ettirdi: “Hac Arafat’tır her kim Müzdelife’de bulunm ...
RAVİ(LER): Abdurrahman b. Ya’mer (r.a.), Hadis No: #610
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu’l Hac, Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Nesai, Kitabu Menasik’il Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
102 Vebere radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben İbnu Ömerradıyallahu anh'e:  Ben teşrîk günlerindeki cemreleri ne zaman atayım? diye sordum. İbn Ömer: İmâmın, yânı hacc emîrinin atmağa başladığı zaman, sen de cemreleri atarsın, dedi. Ben suâli ona tekrar ettim, îbn Ömer: Biz (Rasûlullah zamanında) vakti gözetler dururduk d ...
RAVİ(LER): Vebere (r.a.), Hadis No: #611
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
103 Câbir radıyallahu anh’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kurban bayramının ilk günü şeytanı kuşluk vaktinde taşlar, diğer günler ise güneşin batıya kaymasından sonra yani öğleden sonra taşlardı.” 
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #612
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
104 Abdurrahmân ibn Yezîd'den rivayetle: Abdul­lah ibn Mes'ûd radıyallahu anh, Büyük Cemre'ye yânî Akabe cemresihe vardı­ğında Beyt'i sol tarafına, Minâ'yı da sağına alıp (cemre atılacak yere yönelerek) yedi tane çakıl taşı atmıştır. Sonra da: Kendisine el-Bakara Sûresi indirilmiş olan Peygambersallallahu aleyh ...
RAVİ(LER): Abdurrahmân ibn Yezîd (r.a.), Hadis No: #613
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
105 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Hz.Âişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'nda ailesi için bir sığır kestirmiştir.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #614
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
106 Abdurrahman b. Sâbi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre; Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kurbanlık develeri sol (ön ayaklan) bağlı ve geri kalan ayaklan üzerinde dikili olarak boğazlardı.
RAVİ(LER): Abdurrahman b. Sâbi (r.a.), Hadis No: #615
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
107 İbn Cureyc radıyallahu anh’dan rivayetle: Bize Atâ tahdîs etti. O, Câbir ibn Abdillah'tan şöyle derken işitmiştir: Biz Minâ'da kal­dığımız üç günden fazla bir zamanda, kurbân develerimizin etinden yemezdik. (Üç günden arta kalan eti sadaka yapardık.) Sonra Pey­gamber bize ruhsat verdi de: "Kurbân ...
RAVİ(LER): İbn Cureyc (r.a.), Hadis No: #616
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
108 İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayetle: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı günü tavâf-ı ifâzayı yapmış, sonra dönerek öğ­leyi Mina'da kılmıştır. Nâfi' dedi ki: İbni Ömer Kurban Bayramı günü tavafı ifâdayı ya­par, sonra dönerek öğleyi Mina'da kılar; Peygamber’i ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #617
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
109 Katâde radıyallahu anh’dan rivayetle (bize tahdis etti):  Ona da Enes ibn Mâlik tahdîs edip: Peygambersallallahu aleyhi ve sellem (Minâ'dan hareketle) Muhassab mevkiine geldi ve burada öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kıldı. Sonra bu Muhassab'da bir miktar uyudu. Daha sonra bineğine binip Beyt'e doğru hareket etti ve Beyt'e veda tavafı ...
RAVİ(LER): Katâde (r.a.), Hadis No: #618
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Buhari, Kitabu’l Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
110 Abbâs radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle söyledi: Halk her tarafa dağılıyorlardı. Bunun üzerine Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sakın son varacağı yer Bey t-i Şerîf olmadıkça hiçbir kimse bir yere gitmesin.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #619
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
111 İbn Abbas radıyallahu anh’tan rivayetle şöyle söyledi: Halka son varacakları yerin Beyt-i Şerîf olması emir buyruldu. Yal­nız hayzlı  kadına ruhsat  verildi.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #620
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
112 İbn Abbâsradıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccında deve üzerinde (ve Hacer-i Esved'in bulunduğu) rük­nü bastonla selamlayarak (Beyt'i) tavaf etmiştir.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #621
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
113 Abdullah b. Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah'ım, traş olanlara rahmet et" buyurdu. Ashâb; Ey Allah'ın Resulü, kısaltanlara da (duâ et) dediler. (Resûlullah tekrar); "Ey Allah'ım, traş olanlara rahmet et" buyurdu. Onlar da tekrar; Ya Resûlullah, sa&cced ...
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #622
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
114 İbn Abbâs radıyallahu anh'dan rivayetle: Muâviye bin Ebî Süfyân kendisine şöyle haber verdi: Ben, Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçını Merve'deyken makasla kısalttım. Yahut Resûlüllah Merve’deyken saçının makasla kısaltıldığını gördüm.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #623
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
115 İbni Abbâs radıyallahu anh'dan rivayetle:  Bir adam devesinden düşerek boynu kırıldı ve öldü. Resûlüllahsallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Onu su ve sidirle yıkayın da iki elbisesinin içine kefenleyin! Ama başını örtmeyin. Çünkü Allah, kıyamet gününde onu telbiye hâlinde di­riltilecektir.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #624
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
116 İbni Abbâs radıyallahu anh'tan, rivayetle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravha'da bir deve kervanına rastlayarak: Siz kimsiniz?  Diye sordu. Müslümanlarız!  cevâbını vermişler.  Onlar da: Sen kimsin? Diye sormuşlar. Fahr-i Kâinat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’de: Resûlüllah'ım! Buyurmuşlar. Onun üzerine b ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #625
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
117 Abbâd bin Temim radıyallahu anh amcası Abdullah b. Zeyd b. Âsım'dan naklen rivayet etti ki: Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Şüphesiz ki, Hz. İbrahim Mekke'yi haram kılmış ve orada yaşayanlara dua etmiştir. Hz. İbrâhîm Mekke'yi nasıl haram kıldı ise ben de Medine'yi harâm kıldım; ve onun sâî ile m&u ...
RAVİ(LER): Abbâd bin Temim (r.a.), Hadis No: #626
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
118 Râfi' b. Hadîc radıyallahu anh'den rivayetle: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Me­dine'yi kasdederek: Şüphesiz ki İbrâhîm Mekke'yi haram kılmıştır. Ben de bunun iki taş­lığı arasını haram kılıyorum buyurdular.
RAVİ(LER): Râfi' b. Hadîc (r.a.), Hadis No: #627
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
119 Abdullah b. Zeyd EI Mâzinî radıyallahu anh'den rivayetle: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.
RAVİ(LER): Abdullah b. Zeyd EI Mâzinî (r.a.), Hadis No: #628
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
120 Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayetle Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minbe­rim de havzımın üzerindedir.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #629
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
15/09/2014
İNCELE
121 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’ den rivayetle: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, sair mescidlerde kılınan bin namazdan efdaldır. Yalnız Mescid-i Haram müstesna.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #630
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
122 İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayetle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kadın yanında mahremi olmadıkça üç gecelik yola gitmesin.
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #631
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
123 Abdullah b. Ömerradıyallahu anh'den rivayetle: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ve âhiret gününe îman eden hiç bir kadına, yanında mah­remi olmaksızın üç gecelik yere sefer etmek helâl değildir. 
RAVİ(LER): Abdullah ibn Ömer (r.a), Hadis No: #632
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
124 Ebu Said radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre; Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiç bir müslüman kadına yanında kendisine nikâhı düşme­yen bir adam bulunmaksızın, bir gecelik yola çıkması helâl de­ğildir."
RAVİ(LER): Ebu Said (r.a.), Hadis No: #633
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
125 Ebû Sa'îd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu­yurmuştur: "Allah'a ve âhiret gününe imân eden bir kadının yanında ba­bası veya erkek kardeşi veya kocası veya oğlu veya nikâhı haram olan birisi bulunmaksızın üç günlük ve daha fazla yola &cced ...
RAVİ(LER): Ebu Said (r.a.), Hadis No: #634
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
126 İbn Abbâs radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken kan aldırmıştır.
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #635
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
127 Enes radıyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken mübarek başında bulunan bir ağrıdan dolayı kan aldır­mıştır.
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #636
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
128 İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivâyete göre: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı olduğu halde kan aldırmıştı.” 
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #637
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
129 İbni Ömer radıyallahu anh'den riva­yetle şöyle söyledi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bera­berinde Üsâme, Bilâl ve Kabe hizmetçisi Osman b. Talha olduğu halde Kabe'ye girmiş ve kapısını kapamış. Sonra (bir müddet) orada durmuş. İbni Ömer demiş ki: Bilâl çıktığı vakit Resûlüllah sallallahu aleyhi ...
RAVİ(LER): İbni Ömer (r.a.), Hadis No: #638
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Müslim, Kitabul Hac, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
130 Âişe (r.anhâ)'dan rivayete göre şöyle dedi: Biz Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellem ile bir­likte ihramlı iken yanımıza süvariler gelirdi. Karşımıza geldikleri za­man (her) birimiz çarşafım başından yüzüne sarkıtır (ve yüzünü örter)di. Bizden uzaklaştıkları zaman da (yüzünü) açardı.
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #639
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
131 Cübeyr b. Mut'im radıyallahu anh'ın merfu olarak rivayet ettiği­ne göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Geceden veya gündüzden dilediği saatte şu Beyt'i tavaf ede­cek veya namaz kılacak olan bir kimseye engel olmayınız." (Bu hadisi Ebû Davud'a ulaştıran ikinci râvi) Fazl (da şöyle) rivayet etti: R ...
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #640
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ebu Davud, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
132 Cübeyr b. Mut’im radıyallahu anh’den rivâyete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey Abdumenaf oğulları, gece ve gündüz hangi saatte olursa olsun bu Ka’be’yi kim tavaf ederse ve namaz kılarsa engel olmayın.” Tirmîzî: Bu konuda İbn Abbâs ve Ebû Zerr’den de hadis rivâ ...
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #641
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Tirmizi, Kitabu Menasik’il Hac, İbn Mace, Kitabu’l Menasik, Oluş. Tarihi
17/09/2014
İNCELE
Geri Bildirim!