"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Hadis Derlemeleri- 40 Hadis (Adalet)
#
Hadisler
40 Sonuç Bulundu.
1 Ebu Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, yedi kimseyi kendi gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi. Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #64
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
2 Ebû Saîd el-Hudrî’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah’a insanların en sevimlisi ve mevki bakımından Ona en yakını adaletli devlet başkanıdır. Allah’ın en çok kızdığı ve mevki bakımından O’na en uzak olanı zâl ...
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #65
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Müsned, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
3 Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan (radıyallâhu anh) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki, adâletle iş gören ve hükmedenler, Allah katında nurdan minberler üzerinde Rahmân’ın sağ elinin (rahmeti ve merhametinin) yanında olacaklardır. O’nun her iki eli de sağdı ...
RAVİ(LER): Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs (r.a.), Hadis No: #66
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
4 Ebû Ya’lâ (radıyallâhu anh), Rasûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken dinledim, dedi: “Cenâb-ı Hakk’ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah Teâlâ ona cennet yüzü göstermez.”
RAVİ(LER): Ebû Ya'lâ , Hadis No: #67
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
5 Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’in kendisine kısas yaptırmak istediğini gördüm.” (Yani adaleti tesis etmek için gerekirse kendisine bile kısas yapılabileceğini, adalet önünde herkesin eşit olduğunu gösterdi.)  
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #69
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
6 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir erkeğin iki hanımı olur da onlar arasında adaletli davranmazsa kıyamet günü bir tarafı çarpık ve düşük olarak gelir.”   
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #70
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
7 Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Müslümanların (yönetim) işini üstlenen bir emir (yönetici), onlar için çalışmaz ve samimi olmazsa (veya onlara iyiliği emir-kötülüğü yasaklamada adaleti gözetmezse), onlarla birlikte cennete girmez.”
RAVİ(LER): Ma'kıl (r.a), Hadis No: #73
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
8 Ebû Zerr (radıyallâhu anh) anlatıyor:​ "Ey Allah'ın Rasûlü! dedim, beni memur tayin etmez misin?" Bu sözüm üzerine, elini omuzuma vurdu ve sonra da: “Ey Ebû Zerr, sen zayıfsın, memurluk ise bir emanettir. (Hakkını veremediğin takdirde) kıyamet günü rüsvâlık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #75
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
9 Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Kadı üçtür: Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükmünde (bile bile) adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka câhilâne hükümde bulunan da cehennemliktir ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Büreyde, Hadis No: #77
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
10 Abdullah b. Mevhib anlatıyor: Osman b. Affan, Abdullah b. Ömer'e (radıyallâhu anh): “Git insanlar arasında hükmet!” dedi. Abdullah (radıyallâhu anh): “Ey müminlerin emiri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?” diye ricada bulundu. Hz. Osman (radıyallâhu anh): “Bundan niye kaçıyorsun? Senin baban da kadı idi” diye ısrar ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mevhib (r.a.), Hadis No: #78
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
11 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse, sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Zulmü adaletine galebe çalsa, ateş onundur.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #79
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
12 Abdullah b. Ebî Evfa anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:“Hâkim zulmetmedikçe, Allah Teâla (cc) hazretleri onunla birliktedir (yardımcısıdır). Zulme yer verdiği zaman onu terk eder, artık şeytan onunla beraber olur.” 
RAVİ(LER): Abdullah b. Ebî Evfa , Hadis No: #80
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
13 Ebu Bekre (radıyallâhu anh) 'ın anlattığına göre, Sicistan'da kadılık yapan oğlu Abdullah'a şöyle yazmıştır:İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zîra, ben Rasûlullah’ın (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle söylediğini işittim: “Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.& ...
RAVİ(LER): Ebu Bekre (r.a.), Hadis No: #81
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
14 Ahnef b. Kays'ın amcası Sa'sa'a (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bir kadın beraberinde iki kızıyla birlikte Hz. Aişe'nin (radıyallâhu anha) yanına girdi. Aişe (radıyallâhu anhâ) kadıncağıza üç tane kuru hurma verdi. Kadın çocuklarına birer hurma verdi, kalan üçüncü hurmayı da çocukları arasında taksim etti.&q ...
RAVİ(LER): Sa'sa'a (r.a.), Hadis No: #82
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
15 Ebû Zerr’in (radıyallâhu anh), Peygamber’den (sallallâhu aleyhi ve sellem), onun da Allah Teâlâ’dan rivayet ettiğine göre Allah Teâlâ (cc) şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu kendi aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz.” 
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #85
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
16 Ubâde b. Sâmit’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, o şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’e zor ve kolay hallerimizde, sevinçli ve kederli günlerimizde dinleyip itaat etmek, işinin ehli yöneticiyle emirlik konusunda tartışmamak, nerede olursak olalım hak ve adâleti söyleyip Allah uğrunda hiçbir kınayanın k ...
RAVİ(LER): Ubâde b. Sâmit, Hadis No: #86
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Es Sünenül Kübra (nesai), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
17 İbn-i Ömer (radıyallahu anhümâ) Rasûlullah’ı  (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken dinledim, dedi:“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sor ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #92
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
18 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“İnsanın bedenindeki her bir eklem için sadaka vardır. Güneşin doğmakta oldu­ğu her gün, insanlar arasında adâleti gözetmek de bir sadakadır.”  
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #93
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
19 Abdullah b. Ömer’den (radıyallâhu anh), Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöy­le buyururken duyduğu haber verilmiştir:  “Kimin şefaati ve aracılığı Allah’ın cezalarından birinin yerine getirilmesine engel olursa, o kimse Allah’a savaş açmış olur. Kim bilerek haksız bir davayı savunursa, o kimse bu davadan dön&u ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #95
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
20 Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Ben ancak bir beşerim. Sizden davalılar bana geldiğinde bazınız delil getirmede diğerinden daha becerikli olabilir. Ben de doğru söylüyor zannıyla onun lehinde hüküm verebilirim. Şu halde sizin ifadenize göre bir kimseye mü'min kardeşinin hakkını alıp verirsem, onu ister alsın is ...
RAVİ(LER): Hadis No: #96
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
21 Çocuklarından birine mal bağışlayıp diğerine vermeyen bir babaya Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:  "Sana iyilik yapmaları, senin onlar üzerindeki hakkın olduğu gibi aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır."
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #58
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
08/03/2014
İNCELE
22 Âişe (radıyallâhu anha) şu evimde, Rasûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu işittim dedi:“Allâhım! Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster.”
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #68
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
23 Âişe (radıyallâhu anha)’dan rivayete göre:Bir kadın Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında hırsızlık yapmıştı. Hırsızın velileri bu konuda şefaat etmesi için ancak Üsâme bu işi yapabilir dediler. Üsâme de (radıyallâhu anh) durumu Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e aktarınca, Rasûlullah ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #71
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
24 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim müslümanlar arasında hâkimlik yapmak ister ve bu arzusuna erişir, sonra da (onun) adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. (Hâkimlik makamına gelip de) zulmü adaletine baskın gelen kimse de cehe ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #72
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
25 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin.)”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #74
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
26 Ebu Mûsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashâbından  birini herhangi bir iş için gönderince şu tembihte bulunurdu; “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.” 
RAVİ(LER): Ebu Mûsa (r.a.), Hadis No: #76
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
27 Ebû Hureyre’den (radıyallâhu anh) rivayete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Üç sınıf insan vardır ki, duası Allah katında geri çevrilmez: Âdil devlet reisi, iftar edinceye kadar oruçlu ve mazlumun duası. Allah mazlumun duasını, kıyamet günkü bulutun üstüne yükseltir, g&o ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #83
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
28 Abdullah b. Ömer’den (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüma ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #84
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
29 Ebû Saîd el-Hudrî’den (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “En faziletli cihad, zâlim sultan veya yönetici karşısında hakkı ve adâleti söylemektir.” 
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #87
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
30 Âişe Validemiz’den (radıyallâhu anhâ) rivayetle:Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Osman b. Maz'un'u (radıyallâhu anh) (hanımını ihmal ettiği gerekçesi ile) yanına çağırdı ve "Ey Osman! Benim Sünnetimden yüz mü çevirdin?" diye sordu. Osman: "Hayır, Ya Rasûlallah! Benim tek isteğim senin yolun ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #90
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
31 Hz. Âişe’den (radıyallâhu anha) rivâyete edildiğine göre şöyle demiştir:“Rasûlullah (s.a.s.) gece­lerini hanımları arasında paylaştırarak adâleti sağlar sonra da şöyle duâ ederdi: “Ey Allâhım, benim elimden gelen taksimim budur. Senin gücün yetip de benim gücümün yetmediği hususlarda beni hesaba ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #94
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Dârimî, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
32 Ebû Hureyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:  “Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #89
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
33 Nu‘mân b. Beşîr (radıyallâhu anh) sadece bir oğluna mal hibe edip diğerlerine vermemesi ve buna Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahit tutmak istemesi üzerine:Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (Nu‘mân b. Beşîr'e): «Senin başka oğulların var mı?» diye sordu. O: Evet! dedi. Hz. Peygamber (salla ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #59
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
08/03/2014
İNCELE
34 Evlatlar arasında adaleti gözetme adına Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)“Atıyye (hibe ile mal-mülk vs.) vermekte çocuklarınız arasında adalet ediniz” buyurdu.”  
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #60
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
35           Nu'man b. Beşîr (radıyallâhu anh), Rasûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:“Çocuklarınız arasında adaletli davranınız, oğullarınız arasında adaletli davranınız.”
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #61
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
36 İbn Abbâs’dan (radıyallâhu anh) rivayetle, Allah'ın Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)  buyurdular ki: “Kızını ölüme mahkûm etmeyen, hor görmeyen, oğlunu kızından üstün görmeyen ana babayı Allah cennete sokar.”
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #62
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
37 Enes b. Malik’ten (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Hüküm verdiğiniz zaman adaletli olunuz, (kısas, savaş vb. durumda) öldürdüğünüz zaman bunu en güzel şekilde yapınız, zira şüphesiz Allah (cc) güzeldir, güzel ve iyi davranmayı sever.&r ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #88
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Mecmauz Zevaid, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
38 Hz. Ebû Bekr'in (radıyallâhu anh) kızı Esma (radıyallâhu anha) şöyle demiştir:Peygamber (S) zamanında annem beni özleyerek ziyaretime gelmişti. Ben Peygamber'e: — Anamla ilgilenip onu kabul edeyim mi? diye sordum. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): —  "Evet (onunla ilgilenip iyilik eyle)" buyurdu. Râvî Sufy&acir ...
RAVİ(LER): Esma (r.a.), Hadis No: #91
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
39 İyâz b. Himâr (radıyallâhu anh) Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken dinledim, dedi:“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden b ...
RAVİ(LER): İyâz b. Himâr , Hadis No: #97
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
40 Ebu Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Devlet başkanı kalkandır, ondan güç alınarak savaşılır ve onunla tehlikelerden korunulur. Devlet başkanı Allah’a karşı sorumluluk bilincini emreder ve adaletle hükmederse yaptıklarından hep sevap kazanır. Yapılması gerek ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #63
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!