"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadis Derlemeleri- Sosyal ve Kültürel
#
Hadisler
89 Sonuç Bulundu.
1 Kabîsa b.Muhârık Hilâlî’den naklettiğine göre, Kabîsa anlatıyor: Birine kefil oldum. Bu hususta (Devlet hazinesinden)bir şeyler istemek üzere Resûlüllah’a geldim. Bana: “Biraz bekle bize zekat gelsin de sana ondan verelim” dedi. Sonra şunu söyledi: “Ey Kabîsa! İstemek ancak üç grup insan i&ccedi ...
RAVİ(LER): Kabîsa b.Muhârık Hilâlî, Hadis No: #168
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
2 İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Birinizin toprağını din kardeşine karşılıksız olarak vermesi, onun karşılığında (kira olarak) şunu şunu (belirli bir ücreti) almasından daha hayırlıdır.” 
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #170
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
3 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Maddî imkânı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz (alacağının ödenmesi için) durumu iyi olan birine havale edildiğinde, bunu kabul etsin.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #173
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
4 Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin(himayenin) olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir (özel olarak ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #174
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
5 Ukbe b. Âmir’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden, bir Müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı malı satması helâl değildir.” 
RAVİ(LER): Ukbe b. Âmir, Hadis No: #175
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
6 Ebû Hüreyre anlatıyor: “Resûlullah (sav) (Medine pazarında dolaşırken) bir buğday yığınının yanına geldi. Elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya, ‘Bu (ıslaklık) da nedir buğday sahibi?’ diye sordu. O da, ‘Üzerine yağmur yağmıştı ey Allah’ın Resûlü!’ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle b ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #176
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
7 Âmir ibn Sa’d’ın, babası Sa’d ibn Ebî Vakkas’tan rivayet ettiğine göre Veda Haccı’nda ölmeye yüz tuttuğum bir hastalığımda Peygamber (sav) bana hasta ziyaretine geldi. Ben: Yâ Resûlallah! Bendeki hastalık görmekte olduğun şu müz­min hadde ulaşmıştır. Ben mal sahibiyim. Bir tek kızımdan başka bana vâris olacak ...
RAVİ(LER): Âmir ibn Sa’d, Hadis No: #178
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
8 Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Allah Resûlü (sav), “Yoksul, bir iki hurma veya bir iki lokma verilip gönderilen kimse değildir. Asıl yoksul, (ihtiyaç sahibi olsa da insanlardan bir şey istemeyen) iffetli kimsedir.” buyurmuş ve ardından da “...Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler...” (Bakara, 2/27 ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #182
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
9 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Zenginlik mal çokluğu değildir; asıl zenginlik gönül tokluğudur.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #185
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
10 Abdullah b. Ömer’in (ra) işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #98
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
11 Genç bir adam Hz. Peygamber’e (sav) gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü! Zina etmem için bana izin ver!” dedi. Orada bulunan sahâbîler hemen ona dönerek “Sus, sus!” diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resûlü, gence, “Yaklaş!” dedi. Genç de Resûlullah’a yaklaştı ve y ...
RAVİ(LER): Hadis No: #100
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
12 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir dağdan aşağı atlayarak canına kıyan kimse, cehennem ateşinde ebedî olarak yüksekten aşağıya atlayıp duracaktır. Zehir içerek canına kıyan kimse, elinde zehri olduğu hâlde, cehennem ateşinde ebedî olarak zehir içip duracaktır. (Bıçak, mız ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #101
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
13 Numan b. Beşir’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o sınırları çiğneyen kimseler, bir gemideki yolculara benzer. Onlar kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimilerine de alt tarafı düşmüştü. Geminin alt kısmında buluna ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #102
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
14 Ebû Saîd (el-Hudri) den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ‘İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle (ona karşı kin ve nefret beslesin). Bu ise imanın asgari gereğidir.’”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #103
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
15 Vâbısa b. Ma’bed el-Esedi’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) Vâbısa’ya; “Sen sevab ve günahı sormaya mı geldin?” buyurmuştu. (Vâbısa) sözüne devamla dedi ki, ben de; “evet!” demiştim. (Vâbısa) sözüne şöyle devam etti: Bunun üzerine O, parmaklarını birleştirip onlarla göğsün ...
RAVİ(LER): Vâbısa b. Ma’bed el-Esedi, Hadis No: #104
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Dârimî, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
16 Ebû Rimse et-Teymî, Hz. Peygamber ile ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyor: “Bir gün babamla Resûlullah’a (sav) gitmek üzere yola çıktık. Onunla karşılaştığımızda babam, ‘Bu kim biliyor musun?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim. Babam ‘İşte bu Allah’ın Resûlü’dür.’ dedi. Bunu söyleyince & ...
RAVİ(LER): Ebû Rimse et-Teymî, Hadis No: #106
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
17 Hemmâm b. Münebbih, “Bu, bize Ebû Hüreyre’nin Resûlullah’tan (sav) naklettiği hadislerdir.” diyerek birtakım hadisler zikretti. Onlardan birisinde Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Vallahi birinizin, ailesi hakkında yaptığı bir yemininde ısrarcı olması, (yeminini bozarak) Yüce Allah’ın farz kıldığı kefareti vermesin ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #107
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
18 Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmasını engellemek için aracı olursa, Allah’a karşı gelmiş olur. Her kim haksız bir davayı bile bile savunmaya kalkarsa, bu davasından dönünceye kadar Allah’ın gazabı, öfkesi onun üzerine ol ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #110
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
19 Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu (zarar görmediği) kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasakladıklarından uzaklaşan kimsedir.” Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurm ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #111
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
20 İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), Mekke’nin fethi günü insanlara bir hutbe vererek şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Allah sizden Câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur: İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkâr, bedbaht, Allah katında değersiz ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #112
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
21 Cübeyr b. Mut’im’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.” 
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #113
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
22 Nu’man b. Beşîr’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (şerefini ve namusunu) korumuş olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa, koruluk etrafında ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #115
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
23 Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiğine göre Resulullah (sav), minbere çıktı ve yüksek sesle şöyle seslendi: “Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler! Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya! Allah da o ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #116
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
24 Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslüman’ın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, (Allah’a karşı sorumluluk bilinci) işte şuradadır (kalptedir). Müsl&u ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #117
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
25 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı ve ırzı (şeref ve namusu) haramdır
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #121
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
26 Saîd b. Zeyd’in işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde yedi kat olarak boynuna geçirilir.” 
RAVİ(LER): Said b. Zeyd, Hadis No: #122
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
27 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır: Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #123
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
28 Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Delil getirmek davacıya, yemin etmek ise davalıya düşer.” 
RAVİ(LER): Amr b. Şuayb, Hadis No: #125
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
29 Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar: Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetlilere iyi muamelede bulunmak.” 
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #128
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
30 Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Çalışana ücretini, teri kurumadan verin.” 
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #129
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
31 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Herhangi birinizin hizmetçisi yemeğini hazırlayıp da getirdiği zaman -ki o hizmetçi, yemeğin sıcağına, dumanına katlanmıştır- onu kendisi ile beraber oturtsun. O da yesin. Şayet yemek az olursa eline ondan bir iki lokma koyuversin!” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #132
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
32 İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Zarar vermek de zarara zararla karşılık vermek de yoktur.” 
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #136
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
33 Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz ashâbına, “Biliyor musunuz müflis kimdir?” şeklinde sorar. Ashâb, “Bizce müflis, parası ve malı olmayan kimsedir.” derler. Bunun üzerine Peygamber (sav), “Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir; kıyamet gününde namaz, oruç ve zekâtla ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #137
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
34 Semure’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Başkasına ait bir malı alan, onu sahibine geri verinceye kadar ondan sorumludur.” 
RAVİ(LER): Semure, Hadis No: #138
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
35 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim (öldükten sonra) geride mal bırakırsa, o mal mirasçılarınındır. Kim ardında bakıma muhtaç kimse (veya alacaklı) bırakırsa, onun bakımı bize aittir.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #141
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
36 Abdullah b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “ Haksız yere (öldürmesini meşru ve haklı kılacak bir neden olmaksızın) bir serçe veya daha büyük bir kuşu öldüren insana Allah mutlaka (bunun hesabını) sorar.” Ey Allah’ın Rasûlü! Kuşun öldürülmesini haklı kılan ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #142
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
37 Adî b. Hâtim anlatıyor: “Resûlullah’a (sav) av hakkında sordum. Şöyle buyurdu: ‘Okunu attığın zaman Allah’ın adını an (besmele çek.) Şayet avı ölmüş olarak bulursan onu yiyebilirsin. Ama (ölmüş olan) av, suda ise o takdirde yeme! Çünkü ölümü suda(boğulmak)dan dolayı mı yoksa senin okun ile mi ...
RAVİ(LER): Adî b. Hâtim, Hadis No: #143
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
38 Adî b. Hâtim (ra) anlatıyor: “Resûlullah’a (sav) (avlanma hakkında) soru sorarak dedim ki, ‘Biz bu köpeklerle avlanan bir halkız.’ Şöyle buyurdu: ‘Eğitilmiş av köpeklerini Allah’ın ismini anarak gönderdiğin zaman, avladıklarını ye!’”
RAVİ(LER): Adî b. Hâtim, Hadis No: #144
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
39 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) deniz suyu hakkında şöyle buyurmuştur: “Onun(denizin) suyu temiz, ölüsü de helâldir.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #146
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
40 Abdullah b. Amr’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!” 
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #148
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
41 Sehl b. el-Hanzaliyye’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deveye rastladı ve “Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun. Onlara (binmeye) elverişli hâllerinde binin ve (yenmeye) elverişli hâllerinde onları yiyin.” buyurdu. 
RAVİ(LER): Sehl b. el-Hanzaliyye, Hadis No: #149
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
42 Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle bir kıssa anlatmıştır: “Yolculuk yapan bir adam çok susamış ve yolda rastladığı bir kuyuya inip oradan su içmişti. Kuyudan çıkınca orada bir köpekle karşılaştı. Susuzluktan dilini sarkıtmış olan zavallı hayvan nemli toprağı yalıyordu. Yolcu kendi kendine, ‘Bu hayvan da benim gibi &c ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #150
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
43 Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin.” 
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #151
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
44 Ubâde b. Sâmit’ten şöyle rivayet edilmiştir: Ben ve babam -vefatlarından önce- bilgi edinmek için Ensardan şu kabileye çıktık. Bize ilk rastlayan Resûlüllah (sav) ve sahabisi Ebû’l-Yûsr oldu. Beraberinde bir de hizmetçisi vardı ki, elinde sahifelerden müteşekkil bir bohça vardı. Ebû’l-Yüsr&rs ...
RAVİ(LER): Ubâde b. Sâmit, Hadis No: #152
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
45 Abdullah b. Amr’ın işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim malını savunurken öldürülürse, o şehittir.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #156
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
46 Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim (bir malı) yağmalarsa bizden değildir.” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #157
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
47 Saîd b. el-Müseyyeb’in, Ma’mer (b. Abdullah) aracılığıyla naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Karaborsacılık yapan kimse günahkâr olur.” 
RAVİ(LER): Saîd b. el-Müseyyeb, Hadis No: #158
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
48 Ömer b. el-Hattâb’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren ise lânetlenir.” 
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #159
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
49 Ebu Humeyd es-Sâidi’nin naklettiğine göre Hz. Peygamber, Ezd Kabilesi’nden İbnü’l-Lütbiyye’yi, inananların mallarından fakirler için ayırdıkları payı toplamak üzere görevlendirmişti. Kimin ne kadar zekât vermesi gerektiğini hesaplayarak toplayacak, sonra da dağıtılmak üzere Allah Resûlü’ne getirecekti. Zor bi ...
RAVİ(LER): Ebu Humeyd es-Sâidi, Hadis No: #162
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
50 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın! (Alırsa) Allah, kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #164
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
51 Sevbân’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer: Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.” 
RAVİ(LER): Sevbân (r.a.), Hadis No: #165
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
52 Enes’ten nakledildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur: Allah ve Resûlü’nün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan hoşlanmadığı gibi küfre dönmekten de hoşlanmaması.” 
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #189
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
20/03/2014
İNCELE
53 İbn Şihâb-Urve b. ez-Zübeyr-Zeyneb bnt. Ümmü Seleme-Annesi ve Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme isnadıyla naklettiğine göre, bir gün Allah Resûlü’nün evinin önünde bir tartışma olur. Sesleri işiten Allah Resûlü dışarı çıkar ve şöyle der: “Ben ancak bir insanım. Davalılar bana gelirler. Biri me ...
RAVİ(LER): İbn Şihâb (r.a.), Hadis No: #190
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
20/03/2014
İNCELE
54 Amr b. el-As’tan nakledildiğine göre o Allah Resûlü’nün şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Hâkim hüküm vereceği zaman içtihat eder (olanca imkân ve gücü ile hakkı arar) sonra isabetli hüküm verirse, kendisine iki sevap vardır. Ama hüküm verirken içtihat eder sonra yanılırsa ona bir sevap vardı ...
RAVİ(LER): Amr b. el-As, Hadis No: #108
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
55 Cündeb b. Abdullah el-Becelî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe/ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü Câhiliye ehlinin ölümü gibidir.” 
RAVİ(LER): Cündeb b. Abdullah el-Becelî, Hadis No: #114
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
56 Enes b. Mâlik’in bize anlattığına göre, ibadete düşkün üç sahâbî Allah Resûlü’nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evinde iken Rabbine kulluğunu nası ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #99
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
57  Hz. Aişe’den nakledildiğine göre hırsızlık eden Mahzûmiyye kabilesinden bir kadının hâli Kureyş’i üzmüş ve bu kadın hakkında Resûlüllah (sav) ile kim konuşacak? diye aralarında konuşmuşlar. Bazıları, buna ancak Resûlullah’ın çok sevdiği sahabisi Üsame b. Zeyd cesaret edebilir, demişler. Bunun üzerine Hz. Peygamber ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #105
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
58 Abdullah b. ebî Evfâ’dan rivâyete göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, haksızlık etmediği sürece hâkimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Ebî Evfa , Hadis No: #109
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
59 Temîm ed-Dârî’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Din samimiyettir.” “Kime karşı?” diye sorulunca, “Allah’a, kitabına, Peygamberi’ne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara.” buyurdu. 
RAVİ(LER): Temîm ed-Dârî, Hadis No: #118
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
60 Abdullah b. Büreyde’nin, babasından rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Hâkimler üç kısımdır. Biri cennette, ikisi ise cehennemdedir. Cennette olan, hakkı bilip ona göre hüküm verendir. Hakkı bildiği hâlde hüküm vermede zulmeden kişi cehennemdedir. İnsanlar arasında bilgisizce hüküm veren kim ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Büreyde, Hadis No: #124
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
61 Ebu Nadra’nın, Teşrik günlerinin ortasında Allah Resûlü’nün irad ettiği hutbeyi işiten birinden naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üst&uum ...
RAVİ(LER): Ebu Nadra, Hadis No: #126
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
62 Ebu Musa el-Eşari’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kendisine verilen emri gönül hoşnutluğu ile tam olarak yerine getiren ve (parayı) kendisine emredilen yere teslim eden güvenilir Müslüman veznedar, sadaka veren iki kimseden biri olur.” 
RAVİ(LER): Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.), Hadis No: #130
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
63 Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Üç kişi seyahat ederken gecelemek için bir mağaraya sığınırlar. Fakat onlar içerdeyken dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapatıverir. İçerde mahsur kalan bu üç çaresiz insan, ellerinden bir şey gelmeyeceğini anlayınca tek çarenin Alla ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #131
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
64 Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim doktor olmadığı hâlde tabiplik/tedavi yapar (da hastaya zarar verirse) onu tazminle yükümlüdür.” 
RAVİ(LER): Amr b. Şuayb, Hadis No: #133
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
65 Hz. Âişe anlatıyor: “Safiyye kadar güzel yemek yapanı görmedim. O, Hz. Peygamber’e (sav) içerisinde yemek olan bir kap göndermişti. Ben de kendime hakim olamadım, (kıskanıp) o kabı kırdım. Sonra da (pişman olup) Hz. Peygamber’e o kabın kefaretini (bedelini) sordum. O da, “(Kırılan) kap gibi bir kap, (dökülen) yemek gibi bir yemek.&rdquo ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #135
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
66 Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken yüz dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır.” 
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #139
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
67 İbn Ömer’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Vasiyet edecek (değerli) bir şeyi bulunan Müslüman’ın, vasiyeti yanında yazılı durmadan iki gece geçirmesi uygun olmaz.”
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #140
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
68 Şeddâd b. Evs’ten nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah her şeyde ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir. Öldürürken (dahi) güzel bir şekilde öldürün! Hayvanı keserken de güzel bir şekilde kesin! Biriniz (hayvan keseceğinde) bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın!”
RAVİ(LER): Şeddâd b. Evs, Hadis No: #147
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
69 Süheyb’den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. “Müminin durumu ne hoştur! Onun her işi hayırlıdır, onun bu hâli başka hiç kimsede yoktur. O, bir nimete nail olduğunda şükrederse, bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse, bu da onu için hayır olur.” 
RAVİ(LER): Süheyb, Hadis No: #153
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
70 Mikdâm’dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud (as) da kendi elinin emeğini yerdi.”
RAVİ(LER): Mikdâm, Hadis No: #154
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
71 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Zina eden kişi, hem mümin olup hem zina edemez. Hırsızlık eden kişi, hem mümin olup hem çalamaz. İçki içen kişi, hem mümin olup hem içki içemez. (Şayet mümin olduğu halde bunlardan birini yapacak olursa) tövbe kapısı açıktı ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #155
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
72 Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın lâneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #160
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
73 Câbir b. Abdullah’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah’tan (hakkıyla) sakının ve (rızkınızı) ararken güzel yollarla arayın. Zira hiç kimse, rızkını elde etmeden ölmeyecektir, gecikse bile (rızkına kavuşacaktır). Allah’tan (hakkıyla) sakının ve (rızkınızı) ararken güzel yollarla arayın. Hel& ...
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #161
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
74 Muâz b. Cebel anlatıyor: “Resûlullah (sav) beni Yemen’e gönderdi. Yola çıktığımda peşimden birini gönderip beni geri getirtti ve şöyle buyurdu: ‘Sana niçin haberci gönderdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan bir şeyi alma! Zira bu ihanettir. Kim de (kamu malına) ihanet ederse kıyamet günü ihanet ettiği şey ile birlikte g ...
RAVİ(LER): Muaz b. Cebel , Hadis No: #163
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
75 Ebû Saîd el-Hudrî’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, eşit miktarda ve peşin olarak satılır. Her kim daha fazla verir veya alırsa muhakkak faiz uygulaması yapmıştır. Alanla v ...
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #166
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
76 İbn Mes’ûd’dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki, sonunda durumu (malında) azalmaya dönüşmesin.” 
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #167
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
77 Sehl ibn Sa’d’dan rivayet edildiğine göre Râsulullah şöyle buyurmuştur: “Ben ve yetime kefil olan (kol kanat geren) kimse cennette böyle (yan yana) olacağız.” buyurmuş ve aralarını hafifçe ayırarak işaret parmağıyla orta parmağını göstermişti. 
RAVİ(LER): Sehl ibni Sa’d (r.a.), Hadis No: #169
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
78 Ebû Hüreyre’nin Hz. Peygamber’e (sav) ait olduğunu belirttiği (kudsî) bir hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe, ben iki ortağın üçüncüsüyüm (onlara yardım eder ve onları korurum). Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse, ben aralarından çekilirim.& ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #171
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
79 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de bir malı tüketip (geri ödememek) niyeti ile alırsa Allah da onu(n malını) telef eder.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #172
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
80 Abdullah b. Ömer’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın! Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyecekler ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #177
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
81 Zübeyr b. Avvâm’dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden birinizin urganı alıp (dağa giderek) bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını koruması, bir şey verseler de vermeseler de insanlardan dilenmesinden daha hayırlıdır.”
RAVİ(LER): Zübeyr b. Avvâm, Hadis No: #179
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
82 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Servetini artırmak için dilenen istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #180
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
83 Hubşî b. Cünade es Selulî’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav)’den işittim veda haccında Arafat’ta, vakfede iken yanına bir bedevi geldi ve Peygamber (sav)’in ridasının bir ucundan tutarak onu Peygamberden istedi. Peygamber (sav) ridasını o adama verdi, o da alıp gitti işte o zamandan itibaren dilenmek haram kılındı. Bun ...
RAVİ(LER): Hubşî b. Cünade es Selulî, Hadis No: #181
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
84 Muâz b. Abdullah b. Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının (Yesâr b. Abdülhayy’ın) şunları anlattığını nakletmektedir: “Bir mecliste bulunuyorduk. Hz. Peygamber (sav) başı ıslak bir hâlde geldi. İçimizden birkaç kişi ona, ‘Bugün seni huzurlu gördük.’ dedi. Bunun üzerine, ‘Evet, Allah’a hamdolsun.’ diy ...
RAVİ(LER): Muâz b. Abdullah b. Hubeyb, Hadis No: #183
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Hâkim, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
85 İbn Mes’ûd’un (ra) işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah’ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.” 
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #184
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
86 Münzir b. Cerir’den o da babasından naklen rivayet etti. Cerîr şöyle demiş: Biz gündüzün ortasında Resûlüllah’ın (sav) yanında bulunuyorduk. Derken yalın ayak kaplan postu rengindeki gömleklerini veya abalarım başlarına geçirmiş, kılıçlarını çekmiş; ekserisi hatta hepsi Mudar kabilesine mensup çıplak bir takım a ...
RAVİ(LER): Münzir b. Cerir, Hadis No: #186
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
87 Abdullah b. Amr’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” 
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Hadis No: #187
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
19/03/2014
İNCELE
88 Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Avâne, Abdülmelik b. Umeyr’den, o da Abdurrahmân b, Ebî Bekra’dan, naklen rivayet etti. (Şöyle demiş) : Babam, Ubeydullah b. Ebî Bekra’ya Sicistan’da kadı iken: Öfkeli olduğun halde iki kişi arasında hüküm verme! Çünkü ben Resûlüll ...
RAVİ(LER): Kuteybe b. Saîd , Hadis No: #188
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
20/03/2014
İNCELE
89 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav), “Helâk edici yedi şeyden kaçınınız!” buyurdu. Sahâbîler, “Yâ Resûlallah! Bu yedi şey nedir?” diye sordular. Resûlullah (as) da, “Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah& ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #120
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!