"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadis Derlemeleri- 40 Hadis (Müjde)
#
Hadisler
40 Sonuç Bulundu.
1 Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her müslümanı Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.”
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #230
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
2 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan, aralarında (işlenecek küçük) günahlara kefârettir.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #193
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Beyhaki , Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
3 Büreyde’den (ra) rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Karanlık gecelerde mescidlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #194
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
4 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka kur’a çekerlerdi.”   
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #195
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
5 Ebû Eyyûb (r.a) demiştir ki bir adam Peygamber’e (sav): – Beni cennete götürecek bir amel söyle! dedi. Resûl–i Ekrem de: – "Allah'a ibadet eder, O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekâtı verir ve akrabanı görüp gözetirsin!" buyurdu.
RAVİ(LER): Ebu Eyyüb, Hadis No: #197
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
6 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Kim sabah akşam camiye gider gelirse, her gidip gelişinde Allah Taâlâ o kimseye cennetteki ikramını hazırlar.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #205
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
7 Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar."
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #208
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
8 Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri olan Ebü'l-A‘ver Saîd İbni Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Malı uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir; dini uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldür ...
RAVİ(LER): Ebü'l-A‘ver Saîd İbni Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl'den (ra), Hadis No: #209
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
9 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) n&aci ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #198
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
10 Ebû Bürde Babasından Peygamber’in (Sav) şöyle buyurduğunu nakletti: “Kıyamet günü bazı müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder...”
RAVİ(LER): Ebû Bürde (r.a.), Hadis No: #508
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
10/06/2014
İNCELE
11 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah(sav) şöyle buyurdu: “Canım, kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip Allah’dan bağışlanma dileyecek bir millet getirir de onları bağışlardı.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #213
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
12 . Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:  “Gerçek şudur ki kâfir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mümine gelince, Allah onun iyiliklerini âhirete saklar, dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verir.”
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #214
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
13 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “(İşlerinizde) orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz. Biliniz ki, hiç biriniz ameli sâyesinde kurtuluşa eremez.” Dediler ki: - Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın elçisi? - “(Evet) ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremi ile beni ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #218
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
14 Ebû Hüreyre’den(ra)  rivayet edildiğine göre bir adam: - Yâ Resûlallah! Benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlarsa bana kaba davranıyorlar, dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #219
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
15 İbni Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescidlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızâsı i&c ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #220
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
16 Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra)  rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir.”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #222
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
17 Ebu Hureyre’den (ra) Rasulullah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivayet edildi: “Ümmetimden kim, din işlerinde onlara fayda verecek kırk hadisi hıfzederse  kıyamet günü Alimlerden olarak haşredilir…”  
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #191
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Beyhaki , Nevevî, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
18 Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir müslüman (veya mü’min) abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu (veya ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #192
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Müsned, Beyhaki , Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
19 Âişe’den (r.anhâ) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah safların sağ tarafında bulunanlara rahmet eder; melekleri de dua ederler.”
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #196
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
20 Ebû Abdullah (veya Ebû Abdurrahman) Sevbân’dan (ra) -ki kendisi Resûlullah’ın azadlı kölesidir- rivayet edildiğine göre o “Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim” demiştir: “Çok secde etmeye bak! Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir hat& ...
RAVİ(LER): Ebu Abdullah, Hadis No: #199
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
21 Enes’den (ra) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Bir bedevi Resûlullah’a (sav) : - Kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu. Efendimiz: – “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu. - Allah ve Resûlünün sevgisini, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: – “O halde sen, sevdiğin ile berabersin” buyurdu.  
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #200
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
22 Enes b. Malik’den (ra) Rasulullah’ın (sav) şöyle buyurduğu nakledildi: “Kardeşlerime kavuşmayı arzuluyorum.” Nebi sallallahu aleyhi vesellemin arkadaşları: “Biz senin kardeşlerin değil miyiz?”  diye sordular. O (sav) “Siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir.” 
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #201
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Beyhaki , Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
23 Muâz b. Enes’den (ra) rivâyet edildiğine göre  Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah, Kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, hûriler arasından dilediğini seçmekte  serbest bırakır.” 
RAVİ(LER): Muâz b. Enes (r.a.), Hadis No: #202
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
24 Enes İbni Mâlik (ra)  Resûlullah’i (sav) şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Kulumu, iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, gözlerine karşılık olarak cenneti veririm.”  
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #203
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
25 Adiy b. Hâtim’den (ra) “Nebi (sav)’i şöyle buyururken işittim ” dediği rivayet edildi: “Yarım hurma ile de olsa, cehennemden korunmaya bakın!” 
RAVİ(LER): Adî b. Hâtim, Hadis No: #204
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
26 Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre, bir adam: –Ben şu “kul hüvellahü ahad” sûresini seviyorum, dedi. Peygamberimiz: “Şüphesiz ki onun sevgisi seni cennete sokar” buyurdular.
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #206
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
27 Cabir’in (ra), Rasulullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu söylediği, rivayet edildi: “Haccı mebrurun ödülü ancak cennettir.”  “Ey Allah’ın peygamberi haccı mebrur nedir?” diye sordular. Rasulullah (sav): “Yemek yedirmek ve selamı yaymaktır” dedi.
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #207
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Ahmed b. Hanbel (Müsned), Beyhaki , Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
28 Ebû Hüreyre’den (ra) Resûlullah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “İstemeyenler dışında, ümmetimin tamamı cennete girer” buyurdu. Bunun üzerine: - Ey Allah’ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki? denildi. Peygamber Efendimiz: – “Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş deme ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #210
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
29 Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den (ra) rivayet edildiğine göre Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerd ...
RAVİ(LER): Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.), Hadis No: #211
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
30 Abdullah İbni Ömer İbni’l-Hattâb’dan (ra) rivayet edildiğine göre Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.”  
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #212
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Beyhaki , Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Oluş. Tarihi
31/03/2014
İNCELE
31 Enes (ra) şöyle dedi: Bir adam Peygamber’e (sav) geldi ve:  - Ey Allah’ın Resûlü! Ben cezayı gerektiren bir iş işledim, cezâmı ver! dedi. Tam o sırada namaz vaktiydi. Adam, Resûlullah ile birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra: - Ey Allah’ın Resûlü! Ben cezayı gerektiren bir iş yaptım, cezamı ver! dedi.  Hz. Peygamber: - “Sen ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #216
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
32 . İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz.”
RAVİ(LER): İbni Mesud (r.a.), Hadis No: #217
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
33 Bedir ehlinden ve ensardan olan Ebû Mes’ûd Ukbe İbni Amr’ den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.”
RAVİ(LER): Ebû Mes’ûd Ukbe İbni Amr, Hadis No: #221
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
34 Ebû Hüreyre’den (ra)  rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) şöyle buyurdu: “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #223
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
35 Ma'kil İbni Yesâr'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir."
RAVİ(LER): Ma'kil İbni Yesar, Hadis No: #224
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
36 Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Cenâb-ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir."
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #225
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
37 Sehl İbni Sa'd'den (ra)  rivayet edildiğine göre, Nebî (sav) Ali’ye (ra) şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." 
RAVİ(LER): Sehl ibni Sa’d (r.a.), Hadis No: #226
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
38 Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır."
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #227
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
39 Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ Resûlullah’ı (sav)  şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.”
RAVİ(LER): Abdullah İbni Amr İbni Âs , Hadis No: #228
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
40 Yine Ebû Hüreyr’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav)  şöyle buyurdu: “Her namazdan sonra kim otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa Allâhü ekber der, yüze tamamlamak için de lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ ş ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #229
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
01/04/2014
İNCELE
Geri Bildirim!