"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadis Derlemeleri- 40 Hadis (Cömertlik)
#
Hadisler
40 Sonuç Bulundu.
1 Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir dirhem, yüzbin dirhemi geçmiştir." "Bu nasıl olur, ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Şu cevabı verdi. "Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan daha iyisini tasadduk etti, Diğeri ise, malının yanına varıp, malından yüzb ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #261
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
2        Mutarrif babasının (Hz. Abdullah İbnu'ş-Şihhîr’den (radıyallahu anh)) şöyle dediğini nakletti:Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) Elhâkümü'ttekâsür sûresini okurken yanına geldim. Bana: "İnsanoğlu malım malım der. Hâlbuki âdem-oğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve ...
RAVİ(LER): Mutarrif, Hadis No: #256
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
3        Amr b. Şuayb (radıyallahu anh) babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor:Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Yiyiniz, sadaka veriniz, kibir ve israfa kaçmadan da giyininiz.”     
RAVİ(LER): Amr b. Şuayb, Hadis No: #236
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
4        Hz. Ebû Hureyre’den (radıyallahu anh) rivâyet edildiğine göre Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu demiştir:“Şüphesiz adak adamak, Adem oğluna takdir edilmiş olandan başka bir şey getirmez. Lakin kendisi için takdir edilmiş olan şey ona güç gelir. (Bunun üzerine adak adar) ve nezi ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #239
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
5        Hz. Ebû Bekir es-Sıddık’dan (radıyallahu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Düzenbaz, yaptığı iyiliği başa kalkan ve cimri asla Cennete girmeyecektir.”
RAVİ(LER): Hz.Ebu Bekir (r.a.), Hadis No: #240
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
6 Hz. Ömer (radıyallahu anh) şöyle dedi: Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem mal taksim etti. Ben: - Ey Allah’ın Resûlü! Kendilerine mal verdiğiniz şu kimselerden başkaları  o mala daha layıktır!” dedim.  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: - “Onlar beni iki durumla karşı karşıya bıraktılar: Ya çirkin sözlerle benden mal i ...
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #241
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
7          Hz. Ebu Hureyre (Radıyallahu anh)’den rivayet edildigine göre; Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Zaman yaklaşır. İlim noksanlaşır, şiddetli cimrilik kalblere konulur, fitneler meydana çıkar ve herc çoğalır, buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah! Herc nedir? diye sordular. O: Katildir (insan öldurmektir)” bu ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #246
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
8       Hz.Ali'den (Radıyallahu anh)rivayetle:Rasûlüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün oturmuş, elindeki ağaç dalı ile toprağı çiziyordu. Birden başını kaldırdı ve şöyle dedi: "Sizden her bir kişinin, cennet ya da cehennemdeki yeri bilinmektedir." 'Peki ey Allah'ın Rasulü! Biz niçin amel ediyoruz/ çalı ...
RAVİ(LER): Hz. Ali (r.a.), Hadis No: #247
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
9 Hz. Ahnef İbn-u Kays (radıyallahu anh) anlatıyor: Ben Kureyş'ten bir grubla oturuyordum. Oradan Ebu Zerr (radıyallahu anh) geçti. Şöyle diyordu: "- Mal biriktirenleri, cehennem ateşinde kızdırılan taşlarla müjdele. Bu kızgın taşlar onların her birinin memelerinin uçlarına konacak, tâ kürek kemiklerinden çıkacak; kürek kemiklerine konacak, ta ...
RAVİ(LER): Ahnef İbn-u Kays (r.a.), Hadis No: #253
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
10 Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Kâbe'nin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce: "Kâbe'nin Rabbine kasem olsun onlar zararda" buyurdu. Ben: - Ey Allah'ın Resûlü, annem babam sana feda olsun, onlar kimlerdir? dedim. Buyurdu ki: - "Onlar malca çok olanlardır. ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #254
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
11  Hz. Abdullah İbn-i Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. Yine Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.” İbn-i & ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) , Hadis No: #267
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
12 Hz. İbn-i Abbâs  radıyallahu anhümâ şöyle dedi:  Resûllullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil aleyhisselâm, ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Ras& ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #268
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
13 Hz. Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem, İslâm için kendisinden ne istenirse onu mutlaka verirdi. Hele  bir keresinde yanına gelen bir adama  iki dağ arasını dolduran bir  koyun sürüsü verdi... Adam  kabilesine dönünce: - Ey milletim! (Koşun) müslüman olun. Çünkü ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #269
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
14 Hz. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: - Ben açım, dedi. Allah’ın Resûlü hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini istedi. O da: - Seni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi. Hz. Peygamber bir başka hanım ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #270
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
15 Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Müslüman olan bir kul, sahib olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için dâvet eder." "Bu nasıl olur?" diye sorulmuştu, ş&oum ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #262
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
16 Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle söyledi: "Altına tapanlar mel'undur, gümüşe tapanlar mel'undur."
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #257
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
17          Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir adam boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses işitti: "Falancanın bahçesini sula!" diyordu. O bulut uzaklaşarak suyunu bir ketire (kayalığa) boşalttı. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #260
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
18        Hz. Ebu Bekr’in (radıyallahu anh) kızı Esmâ’dan  (radıyallahu anhumâ) rivayet edildiğine göre: Esmâ, “Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)  bana şöyle  buyurdu” demiştir: - “Kesenin ağzını sıkma! Allah da sana sıkarak verir!” Bir rivayette de Efendimizin (sallallahu aleyhi ...
RAVİ(LER): Esma (r.a.), Hadis No: #231
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
19      Hz. Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hadis-i kudsîde, Allah Teâla hazretlerinin şöyle söylediğini haber verdi: "Sen infak et, ben de sana infak edeyim." Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) devamla dedi ki: "Allah'ın eli (yedullah) doludur. Gece v ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #232
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
20        Ebû Hureyre (radıyallahu anh) şöyle demiştir:Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Cimri ile cömertin misâli, her birinin üzerinde demirden zırh bulunan iki adamın misâli gibidir. Cömert olan, bir sadaka vermek istedimi zırhı izini örtecek derecede genişler. Cimri, bir sadaka vermek istedimi cübbesi b& ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #233
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
21           Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:“Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etm ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #234
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
22         Hz. Enes’ten (radıyallahu anh) rivâyete göre, şöyle demiştir:Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu sözlerle Allah’a sığınırdı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkün ihtiyarlıktan, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın kötü durumlarından, Deccal fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım.” B ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #235
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
23        Hz. Abdullah ibn-i Abbas’tan (radıyallahu anh) rivâyete göre:Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Durum olarak insanların size en hayırlı olanını haber vereyim mi?” Biz de: “Evet söyle Ey Allah’ın Rasûlü” dedik. Şöyle buyurdu: “Ölünceye veya öld&uum ...
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #237
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
24        Hz. Ebu Zer (radıyallahu anh) Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu naklediyor:“Üç insan vardır ki Allah onları sever yine üç insan vardır ki Allah onlara kızıp buğz eder. Sevdiği kimseler şunlardır. 1- Bir adam ki bir topluma gelir Allah rızası için bir şeyler ister -bu istediği aralarındaki akra ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #238
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
25 Hz. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: "Kim ki, Allah kendisine mal verir de o malın zekâtını vermezse, kıyamet gününde zekâtı verilmeyen mal, sahibi için çok zehirli erkek bir yılan suretine konulur. Bu yılanın iki gözü üstünde iki nokta vard ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #242
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
26        Hz. Ebu Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Allah yolunda gayret ederken çıkarılan toz ile Cehennem dumanı bir kulda asla birleşmez. İman ile cimrilik mü’min bir kimsenin kalbinde asla birleşmez.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #243
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
27        Hz. Ebû Saîd el Hudrî’den (radıyallahu anh) rivâyete göre, şöyle demiştir:Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Mümin bir kimsede iki özellik bir arada bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlak”  
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #244
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
28        Hz. Ebû Hureyre'den (radıyallahu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:"Kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak iki melek iner. Bu iki melekten biri: Yâ Al­lah! İnfâk ediciye bir bedel ver, der. Diğeri de: Yâ Allah! (Malı) tu­tucu olana telef ver, diye b ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #245
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
29        Hz. Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivâyete göre, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Cömert kimse Allah’a yakın, Cennete yakın insanlara yakın olup, ateşten uzaktır. Cimri kimse ise Allah’tan uzak, Cennet’ten uzak, insanlardan uzak ve ateşe yakındır. Cömert cahil; cim ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #248
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
30        Hz. Abdullah b. Amr'dan (radıyallahu anh) rivayetle, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir konuşmasında şöyle buyurdu: "Pintilikten sakının, çünkü sizden öncekiler pintilik yüzünden helak oldular. Pintilik onları, eli sıkı olmaya itti, eli sıkı oldular. Akrabayla ilgilenmemeye itti. Akrabalarıyla ilgiyi kestiler, (mal y ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Amr , Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #249
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
31 Hz. Câbir (radıyallahu anh)  şöyle dedi: Rasûlüllah  sallallahu aleyhi ve sellem’den bir şey istendiği zaman asla “yok” “hayır” demezdi.
RAVİ(LER): Cabir (r.a.), Hadis No: #250
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
32        Hz. Abdullah ibn-i Zübeyr (Radiyallahu anh)'den rivayet edil­diğine göre, şöyle demiştir:Hazret-i Âişe (radıyallahu anhumâ) ve Hazreti Esma (radıyallahu anhumâ) hanımlardan daha cömert bir kimse görmedim. İkisinin cömertlikleri başka başka idi. Hazreti Aişe'ye (radıyallahu anhumâ) gelince: Eşyayı biriktiri ...
RAVİ(LER): Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a.), Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #251
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
33        Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) Rasûlullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir:"İnsanda bulunan (huy)ların en kötüsü, hırslı bir cimrilik ve şiddetli bir korkaklıktır"
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #252
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
34        Hz. Ka'b İbn-u İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor;Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle derken işittim: "Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır."
RAVİ(LER): Ka'b İbn-u İyâz (r.a.), Hadis No: #255
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
35 Hz. Abdullah ibn-i Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) bir keresinde, "Hanginiz, vârisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Cemaat: "Ey Allah'ın Resûlü, içimizde, herkes kendi malını vârisinin malından daha çok sever" dediler. Bunun üzerine: &quo ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) , Hadis No: #258
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Es Sünenül Kübra (nesai), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
36         Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Temiz şeylerinden kim ne tasadduk ederse -ki Allah sadece temizi kabul eder- Rahmân onu sağ eliyle alır -ki O'nun her iki eli de sağdır- bu sadaka bir tek hurma bile olsa, O, Rahmân'ın avucunda dağdan daha iri oluncaya kad ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #259
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
37         Hz. Adiyy İbn-u Hâtim (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm): "Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun" buyurdu. Adiyy b. Hâtim radıyallahu anh’den gelen başka rivayete göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yarım hurma vermek suretiyle ...
RAVİ(LER): Adî b. Hâtim, Hadis No: #263
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
38        Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Bir gün: "Ey Allah'ın Resûlü! Hangi sadaka daha üstündür?" dendi. O da, "Fakirin cömertliğidir. Sen bakımıyla mükellef olduklarından başla." buyurdu.
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #264
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
39         Hz. Ebû Kebşe Amr ibn-i Sa’d el-Enmârî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre o, Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlemiştir:“Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz! Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa ...
RAVİ(LER): Hadis No: #265
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
40 Hz. Enes (radıyallahu anh) şöyle dedi: Medine’de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebû Talha idi. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevî’nin karşısındaki Beyruhâ adlı hurma bahçesiydi. Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes (sözüne devamla) dedi ki: “Sevdiğin ...
RAVİ(LER): Hz. Enes (r.a.), Hadis No: #266
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Oluş. Tarihi
17/04/2014
İNCELE
Geri Bildirim!