"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
1 Çocuklarından birine mal bağışlayıp diğerine vermeyen bir babaya Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:  "Sana iyilik yapmaları, senin onlar üzerindeki hakkın olduğu gibi aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki haklarıdır."
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #58
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
08/03/2014
İNCELE
2 Nu‘mân b. Beşîr (radıyallâhu anh) sadece bir oğluna mal hibe edip diğerlerine vermemesi ve buna Hz. Peygamber’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahit tutmak istemesi üzerine:Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (Nu‘mân b. Beşîr'e): «Senin başka oğulların var mı?» diye sordu. O: Evet! dedi. Hz. Peygamber (salla ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #59
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
08/03/2014
İNCELE
3 Evlatlar arasında adaleti gözetme adına Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)“Atıyye (hibe ile mal-mülk vs.) vermekte çocuklarınız arasında adalet ediniz” buyurdu.”  
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #60
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
4           Nu'man b. Beşîr (radıyallâhu anh), Rasûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:“Çocuklarınız arasında adaletli davranınız, oğullarınız arasında adaletli davranınız.”
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #61
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
5 İbn Abbâs’dan (radıyallâhu anh) rivayetle, Allah'ın Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)  buyurdular ki: “Kızını ölüme mahkûm etmeyen, hor görmeyen, oğlunu kızından üstün görmeyen ana babayı Allah cennete sokar.”
RAVİ(LER): İbn Abbâs (r.a.), Hadis No: #62
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
6 Ebu Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Devlet başkanı kalkandır, ondan güç alınarak savaşılır ve onunla tehlikelerden korunulur. Devlet başkanı Allah’a karşı sorumluluk bilincini emreder ve adaletle hükmederse yaptıklarından hep sevap kazanır. Yapılması gerek ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #63
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
7 Ebu Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, yedi kimseyi kendi gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi. Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #64
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
8 Ebû Saîd el-Hudrî’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Allah’a insanların en sevimlisi ve mevki bakımından Ona en yakını adaletli devlet başkanıdır. Allah’ın en çok kızdığı ve mevki bakımından O’na en uzak olanı zâl ...
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #65
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Müsned, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
10/03/2014
İNCELE
9 Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan (radıyallâhu anh) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki, adâletle iş gören ve hükmedenler, Allah katında nurdan minberler üzerinde Rahmân’ın sağ elinin (rahmeti ve merhametinin) yanında olacaklardır. O’nun her iki eli de sağdı ...
RAVİ(LER): Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs (r.a.), Hadis No: #66
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Es Sünenül Kübra (nesai), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
10 Ebû Ya’lâ (radıyallâhu anh), Rasûlullah’ı (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken dinledim, dedi: “Cenâb-ı Hakk’ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah Teâlâ ona cennet yüzü göstermez.”
RAVİ(LER): Ebû Ya'lâ , Hadis No: #67
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
11 Âişe (radıyallâhu anha) şu evimde, Rasûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu işittim dedi:“Allâhım! Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster.”
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #68
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Ahmed b. Hanbel (Müsned), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
12 Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’in kendisine kısas yaptırmak istediğini gördüm.” (Yani adaleti tesis etmek için gerekirse kendisine bile kısas yapılabileceğini, adalet önünde herkesin eşit olduğunu gösterdi.)  
RAVİ(LER): Hz.Ömer (r.a.), Hadis No: #69
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!