"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
13 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir erkeğin iki hanımı olur da onlar arasında adaletli davranmazsa kıyamet günü bir tarafı çarpık ve düşük olarak gelir.”   
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #70
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
14 Âişe (radıyallâhu anha)’dan rivayete göre:Bir kadın Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında hırsızlık yapmıştı. Hırsızın velileri bu konuda şefaat etmesi için ancak Üsâme bu işi yapabilir dediler. Üsâme de (radıyallâhu anh) durumu Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e aktarınca, Rasûlullah ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #71
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
15 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim müslümanlar arasında hâkimlik yapmak ister ve bu arzusuna erişir, sonra da (onun) adaleti zulmüne baskın gelirse cennetlik olur. (Hâkimlik makamına gelip de) zulmü adaletine baskın gelen kimse de cehe ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #72
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
16 Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Müslümanların (yönetim) işini üstlenen bir emir (yönetici), onlar için çalışmaz ve samimi olmazsa (veya onlara iyiliği emir-kötülüğü yasaklamada adaleti gözetmezse), onlarla birlikte cennete girmez.”
RAVİ(LER): Ma'kıl (r.a), Hadis No: #73
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
17 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Biriniz bir zengine havale olunursa (havaleyi kabul etsin.)”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #74
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
18 Ebû Zerr (radıyallâhu anh) anlatıyor:​ "Ey Allah'ın Rasûlü! dedim, beni memur tayin etmez misin?" Bu sözüm üzerine, elini omuzuma vurdu ve sonra da: “Ey Ebû Zerr, sen zayıfsın, memurluk ise bir emanettir. (Hakkını veremediğin takdirde) kıyamet günü rüsvâlık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır ...
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #75
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
19 Ebu Mûsa (radıyallâhu anh) anlatıyor: Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashâbından  birini herhangi bir iş için gönderince şu tembihte bulunurdu; “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.” 
RAVİ(LER): Ebu Mûsa (r.a.), Hadis No: #76
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
20 Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Kadı üçtür: Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükmünde (bile bile) adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka câhilâne hükümde bulunan da cehennemliktir ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Büreyde, Hadis No: #77
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
21 Abdullah b. Mevhib anlatıyor: Osman b. Affan, Abdullah b. Ömer'e (radıyallâhu anh): “Git insanlar arasında hükmet!” dedi. Abdullah (radıyallâhu anh): “Ey müminlerin emiri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?” diye ricada bulundu. Hz. Osman (radıyallâhu anh): “Bundan niye kaçıyorsun? Senin baban da kadı idi” diye ısrar ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Mevhib (r.a.), Hadis No: #78
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
22 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse, sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Zulmü adaletine galebe çalsa, ateş onundur.” 
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #79
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
23 Abdullah b. Ebî Evfa anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:“Hâkim zulmetmedikçe, Allah Teâla (cc) hazretleri onunla birliktedir (yardımcısıdır). Zulme yer verdiği zaman onu terk eder, artık şeytan onunla beraber olur.” 
RAVİ(LER): Abdullah b. Ebî Evfa , Hadis No: #80
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
24 Ebu Bekre (radıyallâhu anh) 'ın anlattığına göre, Sicistan'da kadılık yapan oğlu Abdullah'a şöyle yazmıştır:İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zîra, ben Rasûlullah’ın (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle söylediğini işittim: “Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.& ...
RAVİ(LER): Ebu Bekre (r.a.), Hadis No: #81
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!