"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
25 Ahnef b. Kays'ın amcası Sa'sa'a (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Bir kadın beraberinde iki kızıyla birlikte Hz. Aişe'nin (radıyallâhu anha) yanına girdi. Aişe (radıyallâhu anhâ) kadıncağıza üç tane kuru hurma verdi. Kadın çocuklarına birer hurma verdi, kalan üçüncü hurmayı da çocukları arasında taksim etti.&q ...
RAVİ(LER): Sa'sa'a (r.a.), Hadis No: #82
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
26 Ebû Hureyre’den (radıyallâhu anh) rivayete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Üç sınıf insan vardır ki, duası Allah katında geri çevrilmez: Âdil devlet reisi, iftar edinceye kadar oruçlu ve mazlumun duası. Allah mazlumun duasını, kıyamet günkü bulutun üstüne yükseltir, g&o ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #83
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
27 Abdullah b. Ömer’den (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüma ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #84
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
28 Ebû Zerr’in (radıyallâhu anh), Peygamber’den (sallallâhu aleyhi ve sellem), onun da Allah Teâlâ’dan rivayet ettiğine göre Allah Teâlâ (cc) şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu kendi aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz.” 
RAVİ(LER): Ebû Zerr (r.a.), Hadis No: #85
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
29 Ubâde b. Sâmit’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, o şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’e zor ve kolay hallerimizde, sevinçli ve kederli günlerimizde dinleyip itaat etmek, işinin ehli yöneticiyle emirlik konusunda tartışmamak, nerede olursak olalım hak ve adâleti söyleyip Allah uğrunda hiçbir kınayanın k ...
RAVİ(LER): Ubâde b. Sâmit, Hadis No: #86
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Es Sünenül Kübra (nesai), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
30 Ebû Saîd el-Hudrî’den (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “En faziletli cihad, zâlim sultan veya yönetici karşısında hakkı ve adâleti söylemektir.” 
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #87
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Es Sünenül Kübra (nesai), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
31 Enes b. Malik’ten (radıyallâhu anh) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Hüküm verdiğiniz zaman adaletli olunuz, (kısas, savaş vb. durumda) öldürdüğünüz zaman bunu en güzel şekilde yapınız, zira şüphesiz Allah (cc) güzeldir, güzel ve iyi davranmayı sever.&r ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #88
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Taberânî, Mu‘cemü’l-Evsat, Mecmauz Zevaid, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
32 Ebû Hureyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:  “Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır.”
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #89
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
33 Âişe Validemiz’den (radıyallâhu anhâ) rivayetle:Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Osman b. Maz'un'u (radıyallâhu anh) (hanımını ihmal ettiği gerekçesi ile) yanına çağırdı ve "Ey Osman! Benim Sünnetimden yüz mü çevirdin?" diye sordu. Osman: "Hayır, Ya Rasûlallah! Benim tek isteğim senin yolun ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #90
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
34 Hz. Ebû Bekr'in (radıyallâhu anh) kızı Esma (radıyallâhu anha) şöyle demiştir:Peygamber (S) zamanında annem beni özleyerek ziyaretime gelmişti. Ben Peygamber'e: — Anamla ilgilenip onu kabul edeyim mi? diye sordum. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem): —  "Evet (onunla ilgilenip iyilik eyle)" buyurdu. Râvî Sufy&acir ...
RAVİ(LER): Esma (r.a.), Hadis No: #91
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
35 İbn-i Ömer (radıyallahu anhümâ) Rasûlullah’ı  (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyururken dinledim, dedi:“Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sor ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #92
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
36 Ebû Hüreyre’den (radıyallâhu anh) rivâyete göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“İnsanın bedenindeki her bir eklem için sadaka vardır. Güneşin doğmakta oldu­ğu her gün, insanlar arasında adâleti gözetmek de bir sadakadır.”  
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #93
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!