"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
37 Hz. Âişe’den (radıyallâhu anha) rivâyete edildiğine göre şöyle demiştir:“Rasûlullah (s.a.s.) gece­lerini hanımları arasında paylaştırarak adâleti sağlar sonra da şöyle duâ ederdi: “Ey Allâhım, benim elimden gelen taksimim budur. Senin gücün yetip de benim gücümün yetmediği hususlarda beni hesaba ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #94
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Dârimî, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
38 Abdullah b. Ömer’den (radıyallâhu anh), Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöy­le buyururken duyduğu haber verilmiştir:  “Kimin şefaati ve aracılığı Allah’ın cezalarından birinin yerine getirilmesine engel olursa, o kimse Allah’a savaş açmış olur. Kim bilerek haksız bir davayı savunursa, o kimse bu davadan dön&u ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #95
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
39 Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Ben ancak bir beşerim. Sizden davalılar bana geldiğinde bazınız delil getirmede diğerinden daha becerikli olabilir. Ben de doğru söylüyor zannıyla onun lehinde hüküm verebilirim. Şu halde sizin ifadenize göre bir kimseye mü'min kardeşinin hakkını alıp verirsem, onu ister alsın is ...
RAVİ(LER): Hadis No: #96
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
40 İyâz b. Himâr (radıyallâhu anh) Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken dinledim, dedi:“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden b ...
RAVİ(LER): İyâz b. Himâr , Hadis No: #97
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yahya Demirörs, Oluş. Tarihi
11/03/2014
İNCELE
41 Abdullah b. Ömer’in (ra) işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #98
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
42 Enes b. Mâlik’in bize anlattığına göre, ibadete düşkün üç sahâbî Allah Resûlü’nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafile ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evinde iken Rabbine kulluğunu nası ...
RAVİ(LER): Enes b. Mâlik (r.a.), Hadis No: #99
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
43 Genç bir adam Hz. Peygamber’e (sav) gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü! Zina etmem için bana izin ver!” dedi. Orada bulunan sahâbîler hemen ona dönerek “Sus, sus!” diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resûlü, gence, “Yaklaş!” dedi. Genç de Resûlullah’a yaklaştı ve y ...
RAVİ(LER): Hadis No: #100
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
44 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Bir dağdan aşağı atlayarak canına kıyan kimse, cehennem ateşinde ebedî olarak yüksekten aşağıya atlayıp duracaktır. Zehir içerek canına kıyan kimse, elinde zehri olduğu hâlde, cehennem ateşinde ebedî olarak zehir içip duracaktır. (Bıçak, mız ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #101
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
12/03/2014
İNCELE
45 Numan b. Beşir’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözetenler ile o sınırları çiğneyen kimseler, bir gemideki yolculara benzer. Onlar kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimilerine de alt tarafı düşmüştü. Geminin alt kısmında buluna ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #102
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
46 Ebû Saîd (el-Hudri) den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ‘İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle (ona karşı kin ve nefret beslesin). Bu ise imanın asgari gereğidir.’”
RAVİ(LER): Ebu Said El Hudri (r.a.), Hadis No: #103
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
47 Vâbısa b. Ma’bed el-Esedi’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) Vâbısa’ya; “Sen sevab ve günahı sormaya mı geldin?” buyurmuştu. (Vâbısa) sözüne devamla dedi ki, ben de; “evet!” demiştim. (Vâbısa) sözüne şöyle devam etti: Bunun üzerine O, parmaklarını birleştirip onlarla göğsün ...
RAVİ(LER): Vâbısa b. Ma’bed el-Esedi, Hadis No: #104
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Dârimî, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
48  Hz. Aişe’den nakledildiğine göre hırsızlık eden Mahzûmiyye kabilesinden bir kadının hâli Kureyş’i üzmüş ve bu kadın hakkında Resûlüllah (sav) ile kim konuşacak? diye aralarında konuşmuşlar. Bazıları, buna ancak Resûlullah’ın çok sevdiği sahabisi Üsame b. Zeyd cesaret edebilir, demişler. Bunun üzerine Hz. Peygamber ...
RAVİ(LER): Hz. Aişe (r.anha), Hadis No: #105
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!