"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
49 Ebû Rimse et-Teymî, Hz. Peygamber ile ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyor: “Bir gün babamla Resûlullah’a (sav) gitmek üzere yola çıktık. Onunla karşılaştığımızda babam, ‘Bu kim biliyor musun?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim. Babam ‘İşte bu Allah’ın Resûlü’dür.’ dedi. Bunu söyleyince & ...
RAVİ(LER): Ebû Rimse et-Teymî, Hadis No: #106
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
50 Hemmâm b. Münebbih, “Bu, bize Ebû Hüreyre’nin Resûlullah’tan (sav) naklettiği hadislerdir.” diyerek birtakım hadisler zikretti. Onlardan birisinde Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Vallahi birinizin, ailesi hakkında yaptığı bir yemininde ısrarcı olması, (yeminini bozarak) Yüce Allah’ın farz kıldığı kefareti vermesin ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #107
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
51 Amr b. el-As’tan nakledildiğine göre o Allah Resûlü’nün şöyle buyurduğunu işitmiştir: “Hâkim hüküm vereceği zaman içtihat eder (olanca imkân ve gücü ile hakkı arar) sonra isabetli hüküm verirse, kendisine iki sevap vardır. Ama hüküm verirken içtihat eder sonra yanılırsa ona bir sevap vardı ...
RAVİ(LER): Amr b. el-As, Hadis No: #108
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
52 Abdullah b. ebî Evfâ’dan rivâyete göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, haksızlık etmediği sürece hâkimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur.”
RAVİ(LER): Abdullah b. Ebî Evfa , Hadis No: #109
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
53 Abdullah b. Ömer’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmasını engellemek için aracı olursa, Allah’a karşı gelmiş olur. Her kim haksız bir davayı bile bile savunmaya kalkarsa, bu davasından dönünceye kadar Allah’ın gazabı, öfkesi onun üzerine ol ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #110
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
54 Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selâmette olduğu (zarar görmediği) kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasakladıklarından uzaklaşan kimsedir.” Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurm ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #111
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
55 İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav), Mekke’nin fethi günü insanlara bir hutbe vererek şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Allah sizden Câhiliye gururunu ve atalarla övünme âdetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur: İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkâr, bedbaht, Allah katında değersiz ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #112
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
56 Cübeyr b. Mut’im’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.” 
RAVİ(LER): Cübeyr b. Mut'im, Hadis No: #113
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
57 Cündeb b. Abdullah el-Becelî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe/ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü Câhiliye ehlinin ölümü gibidir.” 
RAVİ(LER): Cündeb b. Abdullah el-Becelî, Hadis No: #114
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
13/03/2014
İNCELE
58 Nu’man b. Beşîr’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (şerefini ve namusunu) korumuş olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa, koruluk etrafında ...
RAVİ(LER): Numan b. Beşîr (r.a.), Hadis No: #115
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
59 Abdullah b. Ömer’in rivayet ettiğine göre Resulullah (sav), minbere çıktı ve yüksek sesle şöyle seslendi: “Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler! Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya! Allah da o ...
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #116
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
60 Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslüman’ın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva, (Allah’a karşı sorumluluk bilinci) işte şuradadır (kalptedir). Müsl&u ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #117
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!