"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
61 Temîm ed-Dârî’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Din samimiyettir.” “Kime karşı?” diye sorulunca, “Allah’a, kitabına, Peygamberi’ne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara.” buyurdu. 
RAVİ(LER): Temîm ed-Dârî, Hadis No: #118
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
62 Said b. Zeyd’in işittiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Malını savunurken öldürülen kişi şehittir. Dinini savunurken öldürülen kişi şehittir. Canını savunurken öldürülen kişi şehittir. Ailesini savunurken öldürülen kişi şehittir” 
RAVİ(LER): Said b. Zeyd, Hadis No: #119
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
63 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav), “Helâk edici yedi şeyden kaçınınız!” buyurdu. Sahâbîler, “Yâ Resûlallah! Bu yedi şey nedir?” diye sordular. Resûlullah (as) da, “Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah& ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #120
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
64 Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “…Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı ve ırzı (şeref ve namusu) haramdır
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #121
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
65 Saîd b. Zeyd’in işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, o yer kıyamet gününde yedi kat olarak boynuna geçirilir.” 
RAVİ(LER): Said b. Zeyd, Hadis No: #122
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
66 Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır: Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse ...
RAVİ(LER): Ebu Hureyre (r.a.), Hadis No: #123
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
14/03/2014
İNCELE
67 Abdullah b. Büreyde’nin, babasından rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Hâkimler üç kısımdır. Biri cennette, ikisi ise cehennemdedir. Cennette olan, hakkı bilip ona göre hüküm verendir. Hakkı bildiği hâlde hüküm vermede zulmeden kişi cehennemdedir. İnsanlar arasında bilgisizce hüküm veren kim ...
RAVİ(LER): Abdullah b. Büreyde, Hadis No: #124
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
68 Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Delil getirmek davacıya, yemin etmek ise davalıya düşer.” 
RAVİ(LER): Amr b. Şuayb, Hadis No: #125
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
69 Ebu Nadra’nın, Teşrik günlerinin ortasında Allah Resûlü’nün irad ettiği hutbeyi işiten birinden naklettiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üst&uum ...
RAVİ(LER): Ebu Nadra, Hadis No: #126
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): İbn Hanbel, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
70 Ebû Hâzim’in, Sehl b. Sa’d’dan (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Hayber Savaşı sırasında (Hz. Ali’ye) şöyle demiştir: “…Allah’a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah’ın bir kişiye hidayet vermesi, kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır.” 
RAVİ(LER): Ebû Hâzim, Hadis No: #127
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Buhari, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
15/03/2014
İNCELE
71 Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar: Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetlilere iyi muamelede bulunmak.” 
RAVİ(LER): Câbir b. Abdillâh (r.a.), Hadis No: #128
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
72 Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Çalışana ücretini, teri kurumadan verin.” 
RAVİ(LER): İbni Ömer, Hadis No: #129
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i İbn Mace, Derleyen: Yıldıray Kaplan, Oluş. Tarihi
17/03/2014
İNCELE
Geri Bildirim!