"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Hadisler
Toplam Hadis: 607 Adet
Aranacak Kelimeler
Ravi
Kaynak
Konular
#
Hadisler
607 Sonuç Bulundu.
601 “Bir kimse, ‘Bir Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun şeriki yoktur; mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. Hem O her şeye kâdirdir’ zikrini/duasını günde yüz defa söylerse, kendisine on köle âzat  etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca yüz hasene yazılır, yüz günahı da silinir. Bu, onu o gün akşamlayın ...
RAVİ(LER): Hadis No: #662
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sahih-i Buhari, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Ahmed b. Hanbel (Müsned), Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
602 “Biriniz mescide girdiği zaman, ‘Allah’ım! Bana rahmet kapılarını aç’ desin. Çıktığı zaman da ‘Allah’ım!  Ben senden fazlını dilerim.’ desin.”
RAVİ(LER): Hadis No: #663
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Nesâî, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
603 “ Bir kişi evinden çıkınca, ‘Allah’ın adıyla ( dışarı çıktım), Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece  Allah’tandır.’ Derse o zaman kendisine, ‘(Bu duanın bereketiyle) doğru yola iletildin, ihtiyaçların  karşılandı, koruma altına alındın.’ diye karşılık verilir. Şeytan o kimseden uzaklaşır. Şeytan ...
RAVİ(LER): Hadis No: #664
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
604 “Allahım! Sapıklığa düşmekten veya başkasını sapıklığa düşürmekten, hataya düşmekten veya  başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve bana  cahilce muamele edilmesinden sana sığınırım.”
RAVİ(LER): Hadis No: #665
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
605 “Kim bir şey yer ve; ‘Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana  rızık kılan Allah’a hamdolsun.’ derse geçmiş günahları affolunur.”
RAVİ(LER): Hadis No: #666
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
606 “Kim yeni bir elbise giyer ve; ‘Bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni  bununla rızıklandıran Allah’a hamdolsun.’ derse geçmiş ve gelecek günahları affedilir.”
RAVİ(LER): Hadis No: #667
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sünen-i Ebu Davud, El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
607 “Sizden biriniz abdest alır, onu yerli yerince yapar, yahut tastamam icra eder de sonra, ‘Ben Allah’tan  başka ilâh olmadığına; Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim.’ derse o  kimseye cennetin sekiz kapısı (birden) açılır. Hangisinden dilerse ondan girer.”
RAVİ(LER): Hadis No: #668
PAYLAŞ KAYNAK(LAR): Sahih-i Müslim (el-Camiu’s-Sahih), Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace, Oluş. Tarihi
15/02/2015
İNCELE
Geri Bildirim!