"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ayın İkiye Bölünmesi
09/04/2014

Ayın ikiye bölünmesi, diğer peygamberlerin mûcizeleri ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir mûcizedir. Zîrâ bir takım tabiatlardan, kâinatta bu tabiat ve sistemleri hâricinde bir olay cereyân etmektedir. Böyle bir şeyin hîle ile elde edilebileceği ise asla düşünülemez. İşte bu yüzden bu delil diğer peygamberlerin delillerinden daha açıktır.
Olay göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede cereyan etmiş ve onu ancak olayın vukû bulmasını bekleyen kimseler görebilmiştir. Olay, gece cereyan etmiştir. Çünkü ay gündüz görünmez.

Geri Bildirim!