"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Görsel Yazılar - Seni Söyler
Toplam 39 Fotoğraf -26/07/2016
Görsel Yazılar - Seni Söyler
Etiketler
Geri Bildirim!