"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
EYYAM'I BİYZ
30/11/-0001
Her ay üç gün oruç tutmak,Resulüllah'ın güzel adetlerindendir.Oruç tutulan bu günlerin kameri ayın 13,14,15. günlerinde olması daha faziletlidir.İşte bu günlere 'eyyam-ı biyz' denilir.Bu ismin verilme sebebi,bu zaman dilimlerinde gecelerin ay,gündüzlerinde güneş ile aydınlatılmış olmasıdır.Bu günlerde tutulan oruçların sevabı,katlanmak suretiyle yıl boyu tutulan orucun sevabı kadardır.Bir iyiliğe karşı on sevap verildiğine göre -kim bir iyilik yaparsa,ona o yaptığının on katı verilir (hadis-i şerifi)- ayda üç günü on ile çarparsak otuz gün eder.Yani bu günlerde oruç tutan kişi,her gün oruç tutmuş sevabını elde eder.Hz. Hafsa (r.anha)'dan rivayet edildiğine şöyle dmiştir: Dört şey var ki Rasûlullah (s.a.s.) onları hiç terk etmezdi. 1- Aşura orucu, 2- Zilhicce'nin on günü orucu, 3- Her aydan üç gün oruç, 4- Kuşluk vakti iki rekat kuşluk namazı kılmak. (Nesai, Sıyam, 83)
 

Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde “eyyam-i biyz” denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) kamerî ayların Eyyâm-ı Bîyz denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde oruç tutardı. (91N2347 Nesâî, Sıyam,70)

Peygamber Efendimiz  (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce “eyyam-i biyz”günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve “(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.

Etiketler:
Daha Fazla Makale
Geri Bildirim!