"(Resûlüm!) De ki: “Ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. 72/20”"
Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberinin Hayatı
01/12/2014
Mevdudi'nin eseri, hem Hz. Peygamber'in Hayatı hem de diğer tüm peygamberler hakkında bilgiler içerse de onu değerli kılan bu bilgiler değil. Eseri diğerlerinden ayıran ve değerli kılan baş kısımları. Bu bölümlerde peygamberlik konusu ilmi ve akli deliller ışığında nefis bir şekilde işleniyor.
 
Asım Köksal'ın eseri Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek için okunurken, bu eseri de peygamberlik kavramının daha detaylı olarak anlaşılması için tavsiye ediyoruz.

Yazar: Ebu’l Ala Mevdudi     
Yayınevi: Pınar   
Geri Bildirim!