"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Sünnet
Sünnet - İslam peygamberi Muhammed'in(S.A.S) davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'il) ve takrirlerine verilen ad.
Medya
Etiketler:
Geri Bildirim!