"Rasulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik 21/107"
Kureyş
Kureyş (Arapça: قريش), İslam dininin peygamberi Muhammed (s.a.v.)'in mensup olduğu Arap kabilesi. Mekke'nin en güçlü kabilesiydi. İslam peygamberinin kabilesi olmakla beraber aynı zamanda Müslümanların en çok savaştığı kabiledir. Muhammed, Kureyş kabilesi'nin Haşimoğulları sülalesine mensuptur. Kurucusu Muhammed (s.a.v.)'in büyük dedelerinden Muhammedi Nuru alnında taşıyanlardan olan Kusay bin Kilab'dır.
Etiketler:
Geri Bildirim!