"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ashab-ı Kiram - Ravi Sahabiler
Aranacak Kelimeler
Kategori
Sonuç No Sahabe Adı Kategori Detay
1 Ebu Hureyre (r.a.) Ravi Sahabiler, İNCELE
2 ​Ebu Said el Hudri (r.a.) Ravi Sahabiler, İNCELE
3 Enes b. Mâlik (r.a.) Ravi Sahabiler, İNCELE
4 ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB Ravi Sahabiler, İNCELE
5 ABDULLAH b. ABBAS b. ABDÜLMUTTALİB Ravi Sahabiler, İNCELE
6 ABDULLAH b AMR b EL-AS Ravi Sahabiler, İNCELE
Geri Bildirim!