"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ashab-ı Kiram -
Aranacak Kelimeler
Kategori
Sonuç No Sahabe Adı Kategori Detay
1 Mus'ab bin Umeyr (r.a.) İNCELE
2 Sevbân (r.a.) İNCELE
3 Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs (r.a.) İNCELE
4 Numan b. Beşîr (r.a.) İNCELE
5 Câbir b. Abdillâh (r.a.) İNCELE
6 Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) İNCELE
7 Cebele b. Suhaym İNCELE
Geri Bildirim!