"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ashab-ı Kiram -
Aranacak Kelimeler
Kategori
Sonuç No Sahabe Adı Kategori Detay
1 Hz.Ebu Bekir (r.a.) Dört Halife, Aşere-i Mübeşşere, Bedir Ashabı, İNCELE
2 Hz.Ömer (r.a.) Dört Halife, Aşere-i Mübeşşere, İNCELE
3 Mus'ab bin Umeyr (r.a.) İNCELE
4 Ebu Hureyre (r.a.) Ravi Sahabiler, İNCELE
5 İbni Ömer İNCELE
6 Hz. Aişe (r.anha) Hanım Sahabiler, Peygamberimizin Hanımları, Ehl-i beyt, İNCELE
7 ​Ebu Said el Hudri (r.a.) Ravi Sahabiler, İNCELE
8 Hz. Umame (r.a.) İNCELE
9 Cabir (r.a.) İNCELE
10 Muğire ibni Şu’be (r.a.)​ İNCELE
11 İbni Mesud (r.a.) İNCELE
12 Ebu Musa el-Eş’ari (r.a.) İNCELE
Geri Bildirim!