"(Resûlüm! Onlara) öğüt ver (ve uyar). Sen ancak bir öğüt verici (ve uyarıcı)sın. 88/21 "
Ashab-ı Kiram -
Aranacak Kelimeler
Kategori
Sonuç No Sahabe Adı Kategori Detay
25 Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) İNCELE
26 el-Akra’ b. Hâbis İNCELE
27 Uyeyne İNCELE
28 Hz. Ali (r.a.) Dört Halife, Aşere-i Mübeşşere, Ehl-i beyt, İNCELE
29 Cebele b. Suhaym İNCELE
30 Abdullah b. Büreyde İNCELE
31 Hz. Hatice (r.anha) Hanım Sahabiler, Peygamberimizin Hanımları, Ehl-i beyt, İNCELE
32 Hz. Ümmü Seleme (r.anha) Hanım Sahabiler, İNCELE
33 Hz. Ümmü Habibe (r.anha) Hanım Sahabiler, İNCELE
34 Hz. Zeynep Binti Cahş (r.anha) Hanım Sahabiler, İNCELE
35 Hz. Zeynep Binti Muhammed Hanım Sahabiler, İNCELE
36 Hz. Sümeyye Hanım Sahabiler, İNCELE
Geri Bildirim!